Menu Zamknij

W Radomiu powstanie Dzienny Dom Pobytu m.in. dla osób z Alzheimerem

Wsparcie dla osób w pierwszej fazie chorób otępiennych, w tym ich aktywizacja oraz terapia – to jedne z zadań sześciu dziennych domów pobytu powstających na Mazowszu. Wśród nich jest placówka w Radomiu, którą będzie prowadzić Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Rodzin „Nowe Perspektywy”. Na ten cel organizacja otrzymała ponad 3,3 mln zł z budżetu województwa. Dziś w podpisaniu umowy wzięli udział – ze strony zarządu województwa wicemarszałek Rafał Rajkowski, a ze strony stowarzyszenia – jego prezes Monika Dudek oraz wiceprezes Monika Górecka-Grzywacz.

Dzienne domy pobytu (DDP) powstają z myślą o osobach starszych, cierpiących z powodu zespołu otępiennego. To miejsca, w których będą mogli liczyć nie tylko na działania je aktywizujące, ale też na specjalistyczną pomoc – neuropsychologiczną, logopedyczną i terapeutyczną. – Przeznaczyliśmy 17 mln zł na stworzenie sieci domów dziennego pobytu, by wypracować model zajmowania się osobami z chorobami otępiennymi. Zależało nam na osobach, które są we wstępnym etapie zaburzeń, bo zaplanowane wsparcie może pomóc im w opóźnieniu rozwoju choroby – mówi wicemarszałek Rafał Rajkowski, członek zarządu województwa. – Samemu choremu trudno jest się pogodzić z tym, co go dotyka. Równie zagubiona czuje się rodzina. Dlatego program obejmuje wsparciem całe rodziny. Wszyscy potrzebujemy się uczyć, czym są choroby otępienne i jak pomóc bliskiej osobie.

Zaplanowana będzie aktywizacja fizyczna – również na świeżym powietrzu, intelektualna, integracyjna i kulturalno-oświatowa, co pozwoli starszym osobom na aktywniejszy udział w życiu lokalnej społeczności. W ramach pobytu przewidziany jest posiłek zgodny z indywidualnie skomponowaną dietą adekwatną do schorzenia osób starszych (np. dieta Mind&Dash). Pobyt w placówkach będzie częściowo odpłatny – dla każdego z miejsc ceny ustala organizator.

W dziennych domach pobytu na poradnictwo będą mogli liczyć również rodzina i opiekunowie osób chorych. Chodzi zwłaszcza o pomoc psychologiczną. Placówki będą czynne w dni robocze co najmniej 8 godzin dziennie, w godzinach dostosowanych do potrzeb uczestników i ich rodzin.

Liczymy na to, że działalność tych domów dziennego pobytu pozwoli wypracować model, który później będzie można zastosować w innych częściach województwa, a dla nas stanie się podstawą do stworzenia wojewódzkiej strategii na rzecz osób z Alzheimerem i innymi chorobami otępiennymi – zaznacza Elżbieta Bogucka, zastępca dyrektora ds. społecznych Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Mazowiecką sieć domów dziennego pobytu będą tworzyć: Dzienny Dom Pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera w Siedlcach prowadzony przez Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera, DDP w Ząbkach w ramach projektu „Z Alzheimerem na co dzień” Fundacji „Zdrowie W Głowie”, Płockie Centrum Alzheimera prowadzone przez Płockie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera, Dzienny Dom Pobytu – Przystań w miejscowości Białoskóry, powiat sierpecki prowadzony przez Fundację „Mocni Mocą Nadziei”, Dzienny Dom Pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera w Serocku – przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i DDP Radosna Przystań w Radomiu prowadzony przez Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Rodzin „Nowe Perspektywy”.

Ideą stworzenia sieci dziennych domów pobytu było udzielenie pomocy i oparcia społecznego dla osób starszych chorujących z powodu zaburzeń pamięci i pozostałych procesów poznawczych. Projekt zakłada również rozwijanie międzypokoleniowego wolontariatu i promowanie idei pomocy osobom chorym i ich opiekunom. Dotacja na wszystkie placówki wyniesie w sumie ponad 17 mln zł – to kwota przewidziana na trzy lata, czyli do 2022 r.

W Radomiu dzienny dom pobytu zostanie utworzony przez Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Rodzin „Nowe Perspektywy” w obiekcie przy ul. Lubońskiego 2. Znajdują się tam salki terapeutyczne, sale do zajęć grupowych, w tym sala szkoleniowa wyposażona w ekran i projektor multimedialny, sala do zajęć ruchowych wyposażona w kształtki rehabilitacyjne, suchy basen oraz drabinki gimnastyczne. Placówka ma też zaplecze kuchenne z możliwością podgrzania posiłku oraz toaletę przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Nazwa ośrodka „Radosna Przystań” nie jest przypadkowa. Chcemy bowiem, aby to miejsce kojarzyło się pensjonariuszom, jak i wszystkim innym obywatelom z czymś radosnym, pełnym nadziei i wiary w lepsze jutro. Różnorodność proponowanych przez nas zajęć i metod pracy z podopiecznymi ma na celu zarówno pobudzać ich do ciągłej aktywności, jak również zapobiegać stygmatyzacji i zmieniać postawy społeczne wobec osób starszych i chorych – wyjaśnia Monika Dudek, prezes stowarzyszenia.

Radomska placówka będzie przyjmować osoby starsze, cierpiące z powodu zespołu otępiennego we wstępnym etapie choroby – z założenia ma to być 18 osób, które będą mogły później pracować w trzech grupach 6-osobowych.

DDP Radosna Przystań planuje wprowadzić osobę mobilnego asystenta, która zapewni pomoc w dowożeniu podopiecznych na zajęcia do DDP, ale też pomoc w załatwieniu spraw urzędowych, zdrowotnych itp. W ten sposób możliwe będzie odciążenie opiekuna, danie mu wolnego czasu, a samej osobie chorej pozwoli to na pewnego rodzaju usamodzielnienie się.

Podopieczni będą mieli możliwość korzystania m.in. z warsztatów terapii zajęciowej, opieki fizjoterapeuty, konsultacji i wsparcia psychologa, neurologopedy, dietetyka, a także z zajęć ogólnorozwojowych, w tym z nauki tańca, zajęć muzyczno-wokalnych, szachów i zajęć komputerowych . Rodziny podopiecznych również będą objęte opieką terapeutów. Będą mogły uczestniczyć w zajęciach grupy wsparcia oraz korzystać z różnorodnych form edukacyjno-szkoleniowych i spotkań tematycznych, aby zdobyć wiedzę o istocie choroby, jej przebiegu i zapobieganiu postępowi choroby.

Stowarzyszenie „Nowe Perspektywy” od 2013 r. realizuje liczne działania na rzecz rodzin, w tym osób starszych i niepełnosprawnych. W tym roku kończy 3-letni projekt „Aktywizacja i wsparcie osób dotkniętych chorobą otępienną oraz ich rodzin”, na który otrzymał w budżetu województwa prawie 300 tys. zł dofinansowania. To działania skierowane do osób dotkniętych zaburzeniami funkcji poznawczych w następstwie chorób neurodegeneracyjnych (np. Alzheimer, Parkinson, Stwardnienie Rozsiane itp.), udaru mózgu, uszkodzenia Ośrodkowego Układu Nerwowego itp.

Remont budynku warsztatów terapii zajęciowej w Szydłowcu

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Szydłowcu otrzymało ponad 20 tys. zł na remont budynku, w którym prowadzi warsztaty terapii zajęciowej. To jedna z podstawowych form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Uczestnicy warsztatów korzystają z zajęć prowadzonych w dziesięciu pracowniach tematycznych oraz z zajęć uzupełniających w sali rehabilitacyjnej – 50 osób niepełnosprawnych (osoby z upośledzeniem umysłowym, z których część ma jednocześnie problemy z poruszaniem się i używa wózków, balkoników lub kul). Dostosowanie warunków do ich możliwości jest więc bardzo ważne.

Środki na ten cel pochodzą z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. W maju tego roku radni województwa mazowieckiego podzielili środki, które przyznane zostały Mazowszu w kwocie 17 mln zł na zadania realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Wśród nich są wsparcie działalności zakładów aktywności zawodowe, roboty budowlane dotyczące obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób z niepełnosprawnością oraz dotacje na inicjatywy na rzecz osób niepełnosprawnych prowadzone przez organizacje pozarządowe. Na zmiany w obiektach służących osobom z niepełnosprawnościami radni przeznaczyli ponad 7,5 mln zł.

 

W ubiegłym roku do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wpłynęło 19 wniosków o dofinansowanie robót budowlanych. Pozytywną weryfikację formalną przeszło 18 z nich. Dofinansowanie otrzyma 12 projektów – wśród nich projekt Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Szydłowcu.

 

Dziś umowę w tej sprawie podpisali ze strony zarządu województwa wicemarszałek Rafał Rajkowski, a ze strony stowarzyszenia – jego prezes Jerzy Leon Bąk oraz członek zarządu Jerzy Madej.

Pliki do pobrania:

[download id=”22538″]

 

[download id=”22542″]

 

[download id=”22545″]

 

[download id=”22548″]

 

[download id=”22551″]

 

[download id=”22554″]

 

[download id=”22557″]

 

[download id=”22560″]

 

[download id=”22563″]

 

 

Marta Milewska

Rzeczniczka Prasowa

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974

e-mail rzecznik@mazovia.pl

 

Hanna Maliszewska

Rzeczniczka Prasowa

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

tel. 798 810 794

e-mail: rzecznik@mcps.com.pl

Opublikowano wAktualności, Alzheimer - Dzienne domy pobytu, Informacje prasowe, Wyroznione

Powiązane