Menu Zamknij

W subregionie płockim powstaną dwa Dzienne Domy Pobytu m.in. dla osób z Alzheimerem

[download id=”undefined”]Wsparcie dla osób w pierwszej fazie chorób otępiennych, w tym ich aktywizacja oraz terapia – to działania, które pilotażowo będzie prowadzić sześć dziennych domów pobytu powstających na Mazowszu. Aż dwa z nich będą działać w subregionie płockim. W Płocku placówkę będzie prowadzić Płockie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera, a w Myśliborzycach – Fundacja „Mocni Mocą Nadziei”. Na ten cel organizacje otrzymały w sumie ponad 5,5 mln zł z budżetu województwa. Dziś w podpisaniu umów wzięli udział – ze strony samorządu województwa: marszałek Adam Struzik i radny Adam Orliński oraz Aleksander Kornatowski – p.o. dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, a ze strony stowarzyszeń: prezes Płockiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera – Krystyna Iller oraz wiceprezes Katarzyna Kwasiborska i prezes Fundacja „Mocni Mocą Nadziei” – Joanna Fabisiak.

Dzienne domy pobytu (DDP) powstają z myślą o osobach starszych, cierpiących z powodu zespołu otępiennego. To miejsca, w których będą mogli liczyć nie tylko na działania je aktywizujące, ale też na specjalistyczną pomoc – neuropsychologiczną, logopedyczną i terapeutyczną. – Tworzymy właśnie pewnego rodzaju sieć dziennych domów pobytu, by wypracować model zajmowania się osobami z chorobami otępiennymi w pierwszych etapach choroby. Im szybciej da się zareagować na wstępne symptomy, tym większa szansa na spowolnienie rozwoju choroby – mówi marszałek Adam Struzik. – To daje szansę na lepszy komfort życia nie tylko choremu, ale i jego bliskim.

żywić ciało i umysł

Zaplanowana będzie aktywizacja fizyczna – również na świeżym powietrzu, intelektualna, integracyjna i kulturalno-oświatowa, co pozwoli starszym osobom na aktywniejszy udział w życiu lokalnej społeczności. W ramach pobytu przewidziany jest posiłek zgodny z indywidualnie skomponowaną dietą adekwatną do schorzenia osób starszych (np. dieta Mind&Dash). Pobyt w placówkach będzie częściowo odpłatny – dla każdego z miejsc ceny ustala organizator.

Kompleksowa pomoc

W dziennych domach pobytu na poradnictwo będą mogli liczyć również rodzina i opiekunowie osób chorych. Chodzi zwłaszcza o pomoc psychologiczną. Placówki będą czynne w dni robocze co najmniej 8 godzin dziennie, w godzinach dostosowanych do potrzeb uczestników i ich rodzin.

Wsparcie, które zaplanowaliśmy, obejmie też rodzinę lub opiekuna chorej osoby. Gdy rozpoczyna się choroba, zazwyczaj cała rodzina nie potrafi się odnaleźć w nowej sytuacji. Wszyscy potrzebujemy się uczyć, czym są choroby otępienne i jak pomóc bliskiej osobie. Stąd zaplanowany program to z jednej strony oferta zajęć dla osób chorych, a z drugiej – szkolenia i poradnictwo dla rodzin – zaznacza Aleksander Kornatowski, p.o. dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. – Tak zorganizowana pomoc będzie też podstawą do stworzenia wojewódzkiej strategii na rzecz osób z Alzheimerem i innymi chorobami otępiennymi.

Mazowiecką sieć domów dziennego pobytu będą tworzyć: Dzienny Dom Pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera w Siedlcach prowadzony przez Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera, DDP w Ząbkach w ramach projektu „Z Alzheimerem na co dzień” Fundacji „Zdrowie W Głowie”, Płockie Centrum Alzheimera prowadzone przez Płockie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera, Dzienny Dom Pobytu – Przystań w miejscowości Białoskóry, powiat sierpecki prowadzony przez Fundację „Mocni Mocą Nadziei”, Dzienny Dom Pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera w Serocku – przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i DDP Radosna Przystań w Radomiu prowadzony przez Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Rodzin „Nowe Perspektywy”.

Ideą stworzenia sieci dziennych domów pobytu było udzielenie pomocy i oparcia społecznego dla osób starszych chorujących z powodu zaburzeń pamięci i pozostałych procesów poznawczych. Projekt zakłada również rozwijanie międzypokoleniowego wolontariatu i promowanie idei pomocy osobom chorym i ich opiekunom. Dotacja na wszystkie placówki wyniesie w sumie ponad 17 mln zł – to kwota przewidziana na trzy lata, czyli do 2022 r.

łockie Centrum Alzheimera

W Płocku dzienny dom pobytu prowadzić będzie Płockie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera, które na projekt realizowany do 2022 r. otrzymało ponad 2,2 mln zł dofinansowania z budżetu województwa. Nadzór nad działalnością Dziennego Domu Pobytu będzie sprawował prezydent Płocka za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.

Obiekt powstanie w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 na Radziwiu. Przestrzeń zostanie zagospodarowana tak, aby wydzielić odrębne pomieszczenia z przeznaczeniem na szatnię, pomieszczenia sanitarne, kuchnię z zapleczem i jadalnię, salę ćwiczeń i rehabilitacji, pokój doświadczeń sensorycznych i wyciszenia, pokój terapeutyczny oraz pomieszczenia biurowe.

Płocka placówka przyjmie maksymalnie 20 osób powyżej 60. roku życia – mieszkańców Płocka cierpiących z powodu zespołu otępiennego we wstępnym etapie choroby. Z założenia podopiecznych ma być maksymalnie 20, osób, które będą mogły później pracować w trzech grupach 6-osobowych.

Centrum będzie funkcjonowało w dni robocze nie krócej niż 8 godzin dziennie. Zorganizowany będzie dowóz osób na zajęcia. W ten sposób możliwe będzie odciążenie opiekuna, danie mu wolnego czasu, a samej osobie chorej pozwoli to na pewnego rodzaju usamodzielnienie się. Placówka zapewni wyżywienie – trzy posiłki dziennie z uwzględnieniem diety „Mind&Dash” – stworzonej z myślą o potrzebach osób z chorobami otępiennymi.

Podopieczni będą mogli liczyć na aktywne spędzanie czasu, rozwijanie zainteresowań, nabywanie nowych umiejętności, które pozwolą im odnaleźć się społecznie. Poza tym skorzystają z poradnictwa specjalistycznego, zajęć terapeutycznych i aktywizujących, wydarzeniach kulturalno-oświatowych. Wykorzystywana będzie muzykoterapia i relaksacja, arteterapia, dogoterapia, terapia tańcem, zajęcia wzmacniające kondycję fizyczną – typu joga lub tai chi oraz zajęcia na świeżym powietrzu.

Zajęcia będą dobrane do potrzeb poszczególnych osób. Specjalnie powołany zespół wspierająco-aktywizujący opracuje dla każdej uczestnika spersonalizowany plan wsparcia, poprzedzony diagnozą indywidualnych potrzeb i oczekiwań, ograniczeń i barier, predyspozycji, zainteresowań i możliwości. Następnie co 3 miesiące będzie odbywać się weryfikacja tych planów.

Opiekunowie osób chorych skorzystają z poradnictwa specjalistycznego: psychologicznego i prawnego. Z myślą o nich prowadzone będą różne działania edukacyjne oraz grupy wsparcia.

Dzienny Domy Pobytu „Przystań” w Myśliborzycach (gm. Brudzeń Duży)

Fundacja „Mocni Mocą Nadziei” stworzy Dzienny Dom Pobytu „Przystań” dla 20 osób z całego subregionu płockiego. Na projekt trwający do 2022 r. fundacja otrzymała prawie 3,3 mln zł. Dom powstanie w małej miejscowości Myśliborzyce (pow. płocki), położonej niedaleko Wisły, w sąsiedztwie terenów zielonych. Sam budynek, jak i jego otoczenie pozwolą prowadzić działania na świeżym powietrzu.

Również ten DDP będzie służył podopiecznym przez pięć dni w tygodniu – codziennie 8 godzin. W tym czasie opiekunowie i terapeuci będą prowadzić zajęcia w odpowiednio przydzielonych pracowniach i warsztatach. Rozkład zajęć będzie wynikał z indywidualnie opracowywanych planów. W ramach pobytu podopieczni będą korzystać z trzech posiłków dziennie – opracowanych na podstawie specjalistycznej diety „Mind&Dash”.

Zaplanowane zajęcia to zarówno aktywność fizyczna, wzmacniająca kondycję podopiecznych, jak i zajęcia pobudzające intelektualnie. Nie zabraknie również działań integracyjnych oraz zajęć kulturalno-oświatowych. Podopieczni będą mogli też korzystać z grupowych i indywidualnych terapii zajęciowych, a ich bliscy, opiekunowie – z grupy wsparcia, indywidualnego poradnictwa prawnego i spotkań z terapeutą, a także szkoleń.

Przy placówce ma być uruchomiony klub wolontariatu, który w zamyśle zrzeszałby podopiecznych placówki, jak i np. młodzież. Klub będzie wspierać działania placówki i organizowane w ramach DDP wydarzenia społeczne – w tym imprezy związane np. z dniem seniora, dniem osób chorych na chorobę Alzheimera, Dniem Babci i Dziadka czy też Dniem Dziecka.

Fundacja „Mocni Mocą Nadziei” prowadzi już różne działania na rzecz osób z chorobami otępiennymi. Otrzymała w tym roku 40 tys. zł na projekt „Wytchnienie w obliczu Alzheimer” dofinansowany w konkursie organizowanym przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

 Pliki do pobrania:

[download id=”22730″]

 

[download id=”22734″]

 

[download id=”22737″]

 

[download id=”22741″]

 

[download id=”22718″]

 

[download id=”22721″]

 

[download id=”22724″]

 

[download id=”22727″]

 

 

Biuro Prasowe

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974

e-mail rzecznik@mazovia.pl

Hanna Maliszewska

Rzeczniczka Prasowa

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

tel. 798 810 794

e-mail: rzecznik@mcps.com.pl

 

Opublikowano wAktualności, Alzheimer - Dzienne domy pobytu, Informacje prasowe, Wyroznione

Powiązane