Menu Zamknij

Wideokonferencja dotycząca rad seniorów (powiaty: ciechanowski, mławski, płoński, pułtuski, żuromiński)

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w ramach realizacji zadań z zakresu polityki senioralnej województwa mazowieckiego, jest organizatorem cyklu wideokonferencji pt. “Rada seniorów jako organ wspomagający działalność samorządu terytorialnego”.

7 października 2020 r. w godzinach 10-12 odbędzie się taka wideokonferencja skierowana
do włodarzy powiatów, miast, gmin oraz przedstawicieli środowisk senioralnych: NGO, PZERiI, UTW
i rad seniorów, działających na obszarze powiatów: ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego, pułtuskiego i żuromińskiego.

Podczas wideokonferencji, chcemy jako organizatorzy przedsięwzięcia zwrócić uwagę
na jedną z funkcjonujących obecnie form umożliwiających realne włączanie osób starszych
we współdecydowanie o lokalnych sprawach istotnych dla tej grupy społecznej.

Serdecznie zapraszam Państwa do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. Aby zgłosić swój udział
w wideokonferencji, w terminie do 2 października 2020 r. należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik (do pobrania poniżej), na adres piotr.lejzerowicz@mcps.com.pl
lub pocztą na adres Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62a,
02-002 Warszawa.

W przeddzień wideokonferencji na adresy mejlowe zgłoszonych uczestników wysłany zostanie link
do aplikacji MS Teams. Po kliknięciu w link, uczestnik automatycznie zostanie połączony
z wideokonferencją – transmisja aktywna będzie od 9:45 w dniu wideokonferencji.


Formularz wideokonferencja 7.10.2020


 

Opublikowano wSeniorzy

Powiązane