Menu Zamknij

Wideokonferencja dotycząca rad seniorów (powiaty: grójecki, sochaczewski i żyrardowski)

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w ramach realizacji zadań z zakresu polityki senioralnej województwa mazowieckiego, jest organizatorem cyklu wideokonferencji pt. “Rada seniorów jako organ wspomagający działalność samorządu terytorialnego”.

4 listopada 2020 r. w godzinach 10-12 odbędzie się taka wideokonferencja skierowana do włodarzy powiatów, miast, gmin oraz przedstawicieli środowisk senioralnych: NGO, PZERiI, UTW  i rad seniorów, działających na obszarze powiatów: grójeckiego, sochaczewskiego i żyrardowskiego.

Podczas wideokonferencji, chcemy jako organizatorzy przedsięwzięcia zwrócić uwagę na jedną z funkcjonujących obecnie form umożliwiających realne włączanie osób starszych we współdecydowanie o lokalnych sprawach istotnych dla tej grupy społecznej.

Ramowy program wideokonferencji (10:00-12:00):
1. Otwarcie.
2. Rada seniorów jako organ wspomagający działalność samorządu terytorialnego.
3. Dobre praktyki tworzenia i rozwijania rad seniorów na Mazowszu.
4. Rada seniorów w praktyce.
5. Dyskusja, pytania.

Serdecznie zapraszam Państwa do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. Aby zgłosić swój udział w wideokonferencji, w terminie do 2 listopada 2020 r. należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik (do pobrania poniżej), na adres piotr.lejzerowicz@mcps.com.pl lub pocztą na adres Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa.

W przeddzień wideokonferencji na adresy mejlowe zgłoszonych uczestników wysłany zostanie link do aplikacji MS Teams. Po kliknięciu w link, uczestnik automatycznie zostanie połączony z wideokonferencją – transmisja aktywna będzie od 9:45 w dniu wideokonferencji.

formularz wideokonferencja – 04.11.2020

Opublikowano wSeniorzy

Powiązane