Menu Zamknij

Widzisz ograniczenia? Dostrzeż możliwości!

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej przeprowadziło kampanię społeczną pod hasłem „Sprawni – niepełnosprawni”, która miała pokazać, że osoby z niepełnosprawnością to bardzo zróżnicowana społeczność z ogromnym potencjałem. Na dzisiejszej konferencji prasowej kampanię podsumowali marszałek Adam Struzik, pełnomocnik zarządu województwa ds. osób z niepełnosprawnościami Artur Świercz i bohaterzy kampanii. Okazją do tego był przypadający 3 grudnia Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami.

Na Mazowszu mieszka ponad 674 tys. osób z niepełnosprawnościami (zgodnie z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań z 2021 r.). To 12,2 proc. ogółu mieszkańców naszego województwa! 311,9 tys. osób zadeklarowało niepełnosprawność tylko jako biologiczną. Natomiast mieszkańców z niepełnosprawnością prawną (czyli z orzeczeniami) jest 362,4 tys. W porównaniu z danymi z poprzedniego spisu w 2011 r. liczba mieszkańców z niepełnosprawnościami wzrosła w naszym województwie o 158,5 tys. osób.

Marszałek Adam Struzik podkreśla, że samorząd województwa mazowieckiego wspiera środowisko osób z niepełnosprawnościami i przeciwdziała wykluczeniu społecznemu.

Część mieszkańców Mazowsza nadal postrzega osoby z niepełnosprawnościami jako nieradzące sobie w codziennym życiu. Co prawda borykają się one z czymś, co może je ograniczać, ale to nie powinno eliminować ich z życia społecznego. Swoją postawą pokazują one, że należy porzucić ograniczenia, a dostrzec możliwości.

Z inicjatywy władz regionu na początku listopada ruszyła kampania społeczna „Widzisz ograniczenia? Dostrzeż możliwości!”. Jak zaznacza Elżbieta Lanc, członkini zarządu województwa mazowieckiego, kampania miała pokazać potencjał osób z niepełnosprawnościami i przełamać funkcjonujące w społeczeństwie stereotypy. – Osoby z niepełnosprawnościami bardzo aktywnie uczestniczą w życiu społecznym i przyczyniają się do rozwoju naszego regionu. Mimo to wciąż możemy mówić o barierach, które utrudniają im samodzielne funkcjonowanie. Kampania miała zwrócić uwagę na środowisko osób z niepełnosprawnościami i ich wkład w życie społeczne. Podejmowane przez nas działania mają przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu i sprzyjać inkluzyjności – dodaje.

Cztery historie, wiele możliwości

Kampania składała się ze spotów przedstawiających cztery osoby z różnymi niepełnosprawnościami (osoba na wózku, osoba niesłysząca, niewidoma i neuroróżnorodna). Każda z nich udowadnia, że nie istnieje dla nich słowo „ograniczenie”.

Jednym z bohaterów kampanii jest Artur Świercz, pełnomocnik zarządu województwa mazowieckiego ds. osób z niepełnosprawnościami. Podkreśla, że osoby z niepełnosprawnością są częścią wielkiej mazowieckiej rodziny i budują potencjał regionu.

– Inicjatywa służy budowaniu świadomości społecznej na temat osób z niepełnosprawnościami. Chcielibyśmy ukazać tę grupę społeczną jako osoby, które mają ogromny potencjał do tego by, tworzyć aktywnie życie społeczne. Wiele z tych osób dysponuje ogromnym potencjałem, który należy wykorzystać. Spoty mają na celu pokazanie osób z niepełnosprawnościami, które nie zwracają uwagi na swoje bariery, a koncentrują się na ich przekraczaniu.

Jak zaznacza Dariusz Linde z fundacji „Szansa – Jesteśmy Razem”, który również wziął udział w kampanii, osoby z niepełnosprawnościami mają swoje pasje i marzenia, realizują się w życiu zawodowym i społecznym. Pomimo barier są aktywnymi uczestnikami życia społecznego.

– Kampanie społeczne takie jak ta są niezbędne, aby zwiększać świadomość społeczną na temat osób z niepełnosprawnościami. Biorąc w niej udział, chciałem wspierać równość i walkę z dyskryminacją. Wspieranie osób z niepełnosprawnościami pomaga rozwijać empatię i przeciwdziała stereotypom. W dzisiejszych czasach, kiedy społeczeństwa stają się bardziej różnorodne, budowanie świadomości na ten temat jest kluczowym elementem tworzenia bardziej otwartej i wyrozumiałej wspólnoty.

– Głusi to raczej mniejszość kulturowa. Posługujemy się innym językiem, ale to nie oznacza, że nie „rozmawiamy”. Jesteśmy tak samo ciekawi świata, chcemy zdobywać wiedzę. I chcemy być szanowani tacy, jacy jesteśmy. Dlatego wziąłem udział w kampanii

– wyjaśnia Michał Słaby, kolejny bohater naszej kampanii.

Spoty były wyświetlane na ekranach w tramwajach, autobusach i pociągach, w lokalnych kinach na terenie województwa mazowieckiego oraz w lokalnych mediach. Część spotkań związanych z kampanią odbywała się w mazowieckich szkołach.

Wyrównanie szans

Kampania wpisuje się w Wojewódzki program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych w województwie mazowieckim na lata 2022–2025.

– Kampania skupia uwagę na potencjale, tym co dobre w każdym z nas i taką treść chcemy przekazać mieszkańcom województwa mazowieckiego. Wierzymy, że materiały przygotowane i prezentowane w różnych miejscach, pozwolą na chwile zastanowienia i przełamią krzywdzące stereotypy o osobach z różnymi niepełnosprawności

– dodaje Aleksander Kornatowski, dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Samorząd województwa prowadzi wiele innych działań, które ułatwiają osobom z niepełnosprawnościami integrację społeczną. Dofinansowuje tworzenie i działanie zakładów aktywności zawodowej (ZAZ) – na Mazowszu jest ich już 10. W ten sposób zatrudnienie znajdują osoby, które nie od razu mogą trafić na otwarty rynek pracy. Na ten cel tylko w tym roku radni przeznaczyli ponad 16 mln zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które są w dyspozycji sejmiku.

Podobnie jest ze znoszeniem barier architektonicznych i dostosowaniem obiektów służących rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami do ich potrzeb. Na ten cel radni województwa przeznaczyli w tym roku ponad 3,6 mln zł.

Środowisko osób z niepełnosprawnościami może też liczyć na różne inicjatywy prowadzone przez organizacje pozarządowe ze środków przekazywanych przez sejmik. W tym roku było to ponad 5,3 mln zł. Dzięki dotacjom odbywają się szkolenia czy wydarzenia integrujące środowisko. Wśród organizacji, które otrzymują dotacje w otwartych konkursach ofert, są m.in. takie, które zrzeszają głównie osoby z niepełnosprawnościami.

Sztuka włączania

Od tego roku Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej wraz z Departamentem Kultury, Promocji i Turystyki urzędu marszałkowskiego oraz 28 instytucjami kultury z całego Mazowsza prowadzi program „Wsparcie osób z niepełnosprawnościami na Mazowszu” (Program N). Dzięki niemu osoby z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunowie mogą korzystać z oferty muzeów, skansenów, teatrów, płacąc za bilet jedynie 1 zł brutto. Program ma być kontynuowany w przyszłym roku.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej koordynuje też rozwój i promocję ekonomii społecznej na Mazowszu, której dużą część stanowią podmioty ekonomii społecznej ukierunkowane na wsparcie osób z niepełnosprawnościami jako zagrożonych marginalizacją lub wykluczeniem.

Do kalendarza cyklicznych imprez na stałe wpisały się konkursy: „Mazowiecka Lady D.” i „Mazowiecki Gentleman D.”, konkurs plastyczny „Odkrywamy talenty”, konkurs fotograficzny promujący ekonomię społeczną, konkurs o tytuł Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej, cyklicznie organizowane forum warsztatów terapii zajęciowej (spotkania kilka razy w roku) oraz wydarzenia typu Mazowiecki Sejmik Osób Niepełnosprawnych.

Hanna Maliszewska

rzeczniczka prasowa

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

tel. 798 810 794

e-mail: rzecznik@mcps.com.pl

Marta Milewska

Rzeczniczka Prasowa

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego,

tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974,

e-mail: rzecznik@mazovia.pl

Opublikowano wAktualności, Informacje prasowe, Osoby z Niepełnosprawnością, Wyroznione

Powiązane