Menu Zamknij

Wskaźnik aktywnego starzenia w ujęciu regionalnym – 2014

Podobnie jak w pierwszej wersji wskaźnika aktywnego starzenia (2013) – także w II edycji (wersji uaktualnionej, tj. 2014) metodologia wykorzystana do wyliczenia wskaźnika aktywnego starzenia w ujęciu regionalnym dla Polski (w skrócie RAAI PL – regional active ageing Poland, regionalny indeks aktywnego starzenia w Polsce) opiera się na metodologii oryginalnego Active Ageing Index.

Analizowane będą cztery obszary: zatrudnienie, aktywność społeczna, niezależne, zdrowe i bezpieczne zamieszkanie oraz zdolność i przygotowanie otoczenia do wykorzystania potencjału starzejącego się społeczeństwa. W ramach każdego obszaru wykorzystano dostępne i najlepiej oddające istotę obszaru wskaźniki, które odpowiednio przeważone złożyły się na indeksy cząstkowe dla każdego z obszarów. Następnie na podstawie indeksów cząstkowych wyliczono ogólne regionalne indeksy aktywnego starzenia.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badań.

Opublikowano wPublikacje - Seniorzy

Powiązane