Menu Zamknij

Wymiana doświadczeń i wzajemne inspirowanie się – spotkanie przedstawicieli sieci mazowieckich Dziennych Domów Pobytu dla osób z chorobami otępiennymi

W ramach modelu funkcjonowania DDP na Mazowszu, który zakłada m. in. wzajemną współpracę instytucji i organizacji prowadzących tego typu ośrodki wsparcia, odbyło się spotkanie MCPS z organizacjami, które w 2023 r. otrzymały dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego na prowadzenie Dziennych Domów Pobytu.

W czasie spotkania poruszono kwestie dotychczasowej działalności DDP-ów, warunków lokalowych, procesu rekrutacji, kondycji psychofizycznej uczestników. Przedstawiciele organizacji prowadzących dzienne domy pobytu zwracali uwagę na zauważalną poprawę codziennego funkcjonowania u dużej części chorych korzystających z różnych zajęć terapeutycznych realizowanych w DDP-ach jak np. terapia ruchem, trening umiejętności codziennych, trening pamięci, muzykoterapia itp.

Uczestnicy spotkania podzielili się również wyzwaniami, jakie napotykają w ramach codziennej działalności. W tym aspekcie bardzo przydatna była wymiana doświadczeń między ośrodkami, które zostały utworzone w 2023 r., a DDP-ami funkcjonującymi już od 2020 r. Omówiono również kwestię pobierania świadczeń pieniężnych od uczestników jako jednej z metod dywersyfikacji źródeł finansowania projektu oraz potrzebę organizacji wizyt studyjnych w poszczególnych ośrodkach jako skuteczny sposób przekazywania praktycznych porad i swoistego „know-how” funkcjonowania DDP-ów.

Z ramienia organizatora w spotkaniu wzięły udział Elżbieta Bogucka-Lityńska – zastępca dyrektora MCPS ds. społecznych oraz przedstawiciele Wydziału Programów Społecznych. Wśród organizacji, które przyjęły zaproszenie, znalazły się Fundacja Zdrowie w Głowie prowadząca w Ząbkach DDP-y „Drewnicka Przystań” oraz „Drewinicki Azyl”, Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Rodzin „Nowe Perspektywy” – prowadzące DDP „Radosna Przystań” w Radomiu, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – prowadzące DDP „Zakątek Seniora” w Serocku, Fundacja Mocni Mocą Nadziei – prowadząca DDP „Przystań” w Myśliborzycach, Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Choroba Alzheimera – prowadzące DDP „Kotwica” w Siedlcach, Płockie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera – prowadzące DDP „Płockie Centrum Alzheimera” w Płocku, Fundacja Gwiazdka – prowadząca DDP „Leśny Zakątek” we wsi Klukówek w powiecie pułtuskim, Fundacja „Terapeuci Dla Rodziny” – prowadząca DDP „Jesteśmy razem” w Zalesiu Górnym, Fundacja Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera – prowadząca DDP w Kuznocinie oraz Spółdzielnia Socjalna „VALIDUS” – prowadząca DDP w Ostrołęce.

Opublikowano wAktualności, Alzheimer - Dzienne domy pobytu, Wyroznione

Powiązane