Menu Zamknij

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w latach 2020–2022 niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”

Wszystkie oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań:

  1. Zlecenie realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym także skierowanych do rodzin zastępczych,
  2. Wspieranie rozwoju poradnictwa rodzinnego i usług specjalistycznych wzmacniających samodzielność rodzin z dziećmi  – otrzymały pozytywne oceny formalne.

Zadanie 1 – ocena formalna

Zadanie 2 – ocena formalna


08:30 09.04.2020

umieścił: Hubert Siczek

wytworzyła: Bogusława Kaczyńska

Opublikowano wWydarzenia - wsparcie dziecka i rodziny

Powiązane