Menu Zamknij

WYNIKI OCENY FORMALNEJ OTWARTEGO KONKURSU OFERT – PRZECIWDZIAŁANIE UBÓSTWU

Informujemy, że została opublikowane Wyniki oceny formalnej dot. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w lata 2018 – 2020 w obszarze „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób ”.

 

Więcej informacji: http://bip.mcps.com.pl/archiwum/rozstrzygniecie-konkursu-ofert-na-realziacje-w-latach-2018-2020-zadania-publicznego-przeciwdzialanie-ubostwu/

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Opublikowano wAktualności

Powiązane