Menu Zamknij

Zapraszamy do udziału w spotkaniu on-line dotyczącym programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” finansowanym ze środków PFRON

Infografika dotycząca zaproszenia

Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uchwałą nr 3/2022 zatwierdziła program „Pomoc obywatelom Ukrainy
z niepełnosprawnością”. Celem programu jest zapewnienie pomocy uchodźcom
z niepełnosprawnościami, którzy przybyli do Polski w związku z agresją Rosji
na Ukrainę. Moduł II programu skierowany jest m.in. do samorządu województwa, który może uzyskać wsparcie finansowe zarówno na działania prowadzone samodzielnie, jak i na te, które zlecił do realizacji organizacjom pozarządowym.

W związku z powyższym 21 kwietnia 2022 r. o godzinie 13.00 za pośrednictwem platformy Microsoft Teams odbędzie się spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Agenda spotkania obejmować będzie:

  • prezentację założeń programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”,
  • dyskusję na temat możliwego zakresu działań na rzecz pomocy osobom
    z niepełnosprawnościami z Ukrainy, przy uwzględnieniu zaspokojenia ich potrzeb bytowych i/lub związanych z rehabilitacją społeczną oraz zawodową.

W spotkaniu uczestniczyć będą m.in. przedstawiciele Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Pan Kamil Bobek Dyrektor Departamentu
ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Pani Anna Wandzel Dyrektor Oddziału Mazowieckiego oraz Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego do spraw Osób Niepełnosprawnych i przedstawiciele Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Informacje o programie moduł II znajdują się na stronie: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/pfron-uruchamia-modul-ii-programu-pomocy-obywatelom-ukrainy-z-niepelnosprawnoscia/.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu. Zgłoszenie wraz ze wskazaniem adresu, na który zostanie przekazany link do spotkania należy przesłać
do 21 kwietnia 2022 r. do godz. 9.00 na adres: adam.krzyzanowski@mcps.com.pl.

Infografika dotycząca zaproszenia
Opublikowano wArchiwum, Archiwum

Powiązane