Menu Zamknij

Zaproszenie na Wojewódzką Konferencję dotyczącą Modeli Kooperacji

Obrazek z ekranem komputera z sylwetkami osób uczestniczących w spotkaniu on-line

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie, w ramach projektu partnerskiego „Liderzy Kooperacji” serdecznie zaprasza Przedstawicieli JST, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu województwa mazowieckiego na Wojewódzką Konferencję prezentującą MODELE KOOPERACJI i możliwości ich wykorzystania przez instytucje pomocy i integracji społecznej, a także inne podmioty istotne z punktu widzenia ubóstwa i wykluczenia społecznego w efektywnej praktyce wsparcia.

Dzięki wspólnemu opracowaniu w 2018 roku, a następnie testowaniu opracowanych MODELI w latach 2019-2020 przez 15 Zespołów ds. Modeli przy ROPS, w 151 jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce, możemy przedstawić trzy MODELE KOOPERACJI:
w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich, miastach powyżej 20 tys. Mieszkańców oraz rekomendacje dla ich stosowania

Konferencja edukacyjna w formie zdalnej z udziałem Przedstawicieli Dyrekcji i pracowników ROPS, doradców oraz konsultanta naukowego i  konsultanta prawnego odbędzie się w dniu 9 czerwca 2021 r., w godz. 9.00-15.00.

Formularz zgłoszeniowy należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: liderzy.rekrutacja@mcps.com.pl w tytule: „zgłoszenie konferencja”, najpóźniej do dnia 4.06.2021 r. Liczba miejsc ograniczona. Link do spotkania zostanie przesłany do zakwalifikowanych osób.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z biurem projektu Panią Małgorzatą Pawluczuk lub Larysą Gojło pod numerem tel.: (22) 37 68 567 lub (22) 37 68 566

Załączniki:

Opublikowano wAktualności, Projekty UE

Powiązane