Menu Zamknij

Zgłoś się na Mazowiecki Sejmik Osób Niepełnosprawnych

Aktualna sytuacja osób z niepełnosprawnościami na Mazowszu, dostępne rozwiązania finansowe, możliwości aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami oraz wyzwania związane z dynamicznymi zmianami zachodzącymi w społeczeństwie – to tematy, które będą omawiane podczas Mazowieckiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w Warszawie. Od dziś można rejestrować się na to wydarzenie.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej oraz Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego do spraw Osób Niepełnosprawnych zapraszają do wzięcia udziału w Mazowieckim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych (MSON). Spotkanie odbędzie się 13 września w Hotelu Novotel Warszawa Centrum przy ul. Marszałkowska 94/98 w Warszawie.

To wydarzenie zorganizowane z myślą o samych osobach z niepełnosprawnościami, ale też społecznikach i przedstawicielach organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami na terenie województwa mazowieckiego, członkach wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych, samorządowcach reprezentujących mazowieckie powiaty i gminy oraz przedstawicieli organizacji zrzeszających pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami.

– W trakcie konferencji omówimy obecną sytuację osób z niepełnosprawnościami. Organizując to wydarzenie, chcielibyśmy porozmawiać o różnych możliwościach aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami. Zapoznać się z rozwiązaniami prawnymi oraz zmianami w tym obszarze. Dlatego do dyskusji merytorycznej zapraszamy społeczników, przedstawicieli organizacji samorządowych oraz samorządowców – wszystkich tych, którzy czują się związani z działalnością na rzecz osób z niepełnosprawnościami na terenie Mazowsza

– mówi Artur Świercz, Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego do spraw Osób Niepełnosprawnych.

Wśród zaplanowanych tematów do rozmów są m.in. rozwój usług społecznych i deinstytucjonalizacja oraz możliwości korzystania ze środków publicznych – również unijnych. Uczestnicy będą mieli okazje podzielić się swoimi sugestiami, pomysłami dotyczącymi aktualnych i przyszłych form wsparcia oraz modyfikacji funkcjonujących programów i procedur.

Rejestracja na sejmik już trwa i jest dostępna na witrynie internetowej: https://sejmikonmcps.pl/

Szczegóły dotyczące wydarzenia – w załączniku.

Program

Opublikowano wAktualności, Osoby z Niepełnosprawnością, Wyroznione

Powiązane