Menu Zamknij

Zmiana terminu nadsyłania zgłoszeń w konkursie „Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej 2020”

Marka Ekonomii

Obostrzenia związane z pandemią wywołaną wirusem SARS-CoV2 uniemożliwiają normalne funkcjonowanie m.in. podmiotom ekonomii społecznej. W związku z tym został przesunięty termin nadsyłania zgłoszeń do tegorocznego konkursu „Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej”. Nabór trwa do 30 czerwca 2020 r.

Zmiana terminu pozwoli przeprowadzić tegoroczny konkurs bez dodatkowych zakłóceń i – wzorem lat ubiegłych – przyznać te prestiżowe wyróżnienia samorządu województwa mazowieckiego najlepszym podmiotom ekonomii społecznej oraz osobom i instytucjom zaangażowanym w rozwój i propagowanie ekonomii społecznej na Mazowszu.

Tegoroczna edycja konkursu jest już piątą w historii. Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej to forma propagowania przedsiębiorczości społecznej w regionie. Konkurs adresowany jest do wszystkich podmiotów tworzących ekonomię społeczną, czyli fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych, centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej, towarzystw wzajemnościowych i spółek non profit, zarejestrowanych i działających na terenie województwa mazowieckiego. Jest też skierowany do osób i instytucji z otoczenia ekonomii społecznej.

Na Mazowszu działa ponad 370 podmiotów ekonomii społecznej. Wśród nich nagrodzone już Warsztaty Terapii Zajęciowej nr 4 Stowarzyszenia Pomocy Szansa w Starym Lubiejewie (pow. ostrowski), Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RAZEM”, Stowarzyszenie Karuzela, Przedsiębiorstwo Społeczne Gospoda Jaskółeczka Sp. z o.o., Fundacja FOLLOW ME ze Zwolenia, Spółdzielnia Socjalna Węgrowianka z Węgrowa, działające w Siedlcach spółdzielnie socjalne Relaksownia i Zioła Siedleckie, Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Tęcza” w Warce i Przedsiębiorstwo Społeczne ŚMA Sp. z o.o. z Żyrardowa, Warsztat Terapii Zajęciowej w Gostyninie, Kuchnia Czerwony Rower z Warszawy, Spółdzielnia Socjalna Pożyteczni z Warszawy, Fundacja Otwarte Serce z Marek, Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Malwa Plus z Grodziska Mazowieckiego, Spółdzielnia Socjalna Pożytek z Tłuszcza, Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie czy Spółdzielnia Socjalna Pracownia Rozwoju Kalejdoskop z Otwocka.

Ekonomia społeczna to stosunkowo młoda część naszej gospodarki, która pozwala znaleźć miejsce na rynku pracy osobom wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym. Przywraca tym ludziom godność i pomaga powrócić do właściwych ról, jakie powinni pełnić w społeczeństwie. Tak powstają nowe miejsca pracy, tworzą się nowe usługi i produkty w sferach, z którymi normalny biznes nie chce lub nie może sobie poradzić.

Mazowiecką Markę Ekonomii Społecznej otrzymują najbardziej widoczne i najbardziej rozwojowe podmioty ekonomii społecznej oraz osoby i instytucje, które wspierają rozwój sektora przedsiębiorczości społecznej – mówi Robert Gajewski, kierownik Wydziału ekonomii społecznej w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej. – Co roku wyróżniamy od kilku do kilkunastu takich podmiotów. W tym roku znów chcemy nagrodzić tych, którzy zrobili jakiś postęp, podmioty, które rozwinęły swoją działalność i zatrudniły w ostatnim roku dodatkowe osoby, ale będziemy też stawiać na otoczenie, czyli na firmy, instytucje i ludzi, którzy mocno wspierają ten sektor.

Kandydatów do tytułu można zgłaszać w trzech kategoriach: Rozwój, która pokazuje ciekawe przykłady przedsiębiorczości, rozwiązań marketingowych, produktów lub usług oferowanych w celu zaspokojenia potrzeb lokalnych środowisk; Reintegracja wyróżniającą różnorodne formy wsparcia, działania, projekty lub pomysły na współpracę mające wpływ na reintegrację i zwiększenie aktywizacji zawodowej oraz  Odpowiedzialność, w której nagradzany jest pozytywny wizerunek osób lub instytucji zaangażowanych w rozwój i propagowanie ekonomii społecznej.

Zgłoszenia w formie prezentacji, która musi spełnić określone wymogi zapisane w regulaminie konkursu (szczegóły na stronie: https://mcps.com.pl/ekonomia-spoleczna/rusza-v-edycja-konkursu-mazowiecka-marka-ekonomii-spolecznej/), wraz z wnioskiem zgłoszeniowym można przesyłać do 30 czerwca br.. Laureatów poznamy na gali podczas VI Mazowieckich Spotkań z Ekonomią Społeczną, które odbędą się najprawdopodobniej jesienią. Ceremonii wręczenie wyróżnień towarzyszyć będzie „Mazowiecki Jarmark Rozmaitości”, czyli targi podmiotów ekonomii społecznej.

Do pobrania:

[download id=”20231″]

 

[download id=”20234″]

 

[download id=”20238″]

 

Hanna Maliszewska

Rzeczniczka Prasowa

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

tel. 798 810 794

e-mail: rzecznik@mcps.com.pl

Opublikowano wInformacje prasowe

Powiązane