Menu Zamknij

Zmiany w Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach

Caritas Diecezji Siedleckiej prowadzący siedlecki CIS zorganizował dziś uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod obiekt, który posłuży wsparciu osób tego potrzebujących. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele samorządu województwa – m.in. członkinie zarządu Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska oraz dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej Aleksander Kornatowski.

Centra Integracji Społecznej (CIS) z założenia są miejscami, w których osoby będące w trudnej sytuacji mogą liczyć na reintegrację społeczną i zawodową. Siedlecki CIS jest najdłużej działającym, bo aż od 18 lat. Co roku około 100 osób przechodzi w nim program reintegracji społecznej i zawodowej, korzystając z różnych sekcji: florystyczno-ogrodniczej, gastronomicznej, ślusarsko-spawalniczej, remontowo-budowlanej, opiekuna osób starszych, krawiecko-szwalniczej, administracyjno-biurowej.

Obecna rozbudowa, która odbywa się m.in. dzięki 2,5 mln zł dotacji z budżetu województwa przekazanej przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, pozwoli zwiększyć potencjał CIS-u. W planach jest m.in. stworzenie dodatkowej sekcji – stolarskiej.

Siedlecki CIS odgrywa znaczącą rolę w rozwoju ekonomii społecznej na Mazowszu. Od 2016 roku otrzymywał co roku tytuł Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej, a w ubiegłym roku w tym konkursie dostał szczególne wyróżnienie – tytuł Super Marki.

Na Mazowszu działa obecnie siedemnaście centrów integracji społecznej. Każdy z nich ma inny charakter, jeśli chodzi o oferowane na zewnątrz usługi, ale wszystkim przyświeca jeden cel – zadbać o tych, którzy nie są w stanie odnaleźć się na rynku pracy. Umiejętności zawodowe i przyuczenie do wykonywania różnych zadań zdobywają m.in. osoby w kryzysie bezdomności, uzależnione od alkoholu, uzależnione od narkotyków, z zaburzeniami psychicznymi, długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, zwalniane z zakładów karnych lub uchodźcy. Odbywa się to przy jednoczesnym wsparciu uczestników przez wykwalifikowaną kadrę CIS– uczeniu ich na nowo ról społecznych, terapii, wyposażaniu w umiejętności, które pozwolą im wrócić na rynek pracy.

Opublikowano wAktualności, Wyroznione

Powiązane