Menu Zamknij

1,5 mln zł na pomoc wykluczonym

1,5 mln zł na pomoc wykluczonym - grafika

Przeciwdziałać zjawisku bezdomności i pomóc je przezwyciężać – to główne cele działań pod nazwą „Antidotum”, na które zarząd województwa mazowieckiego przyznał 900 tys. zł dofinansowania. Program zakłada m.in. pracę z osobami w kryzysie bezdomności, pomoc psychologiczną i prawną, ale też doradztwo zawodowe. Wczoraj zapadła również decyzja o przekazaniu 600 tys. zł na organizacje, które tworzą systemy pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji żywności na rzecz osób wykluczonych społecznie.

– Przyznawane dziś środki – w sumie 1,5 mln zł – to pomoc kierowana do bardzo konkretnych grup, do osób wykluczonych społecznie, które potrzebują wsparcia w swoich kryzysach. Jak co roku Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej organizuje konkurs na dofinansowanie redystrybucji żywności. Po raz pierwszy mieliśmy też konkurs stworzony z myślą o osobach w kryzysie bezdomności. Wybrany został projekt stawiający na kompleksowe wsparcie

– podkreśla członek zarządu województwa Elżbieta Lanc.

Problem bezdomności spotykany jest niemal w każdym kraju, a za jego najczęstsze przyczyny uważa się uzależnienie od alkoholu, bezrobocie oraz ubóstwo. Rozwiązaniem może być połączenie bezpośredniego wsparcia z usługami aktywizującymi.

– Nie można przejść obojętnie wobec problemu osób bezdomnych. Każda z historii jest inna, uwarunkowana nie tylko indywidualną sytuacją danej osoby, ale też lokalnymi czynnikami. Takie osoby potrzebują wsparcia z zewnątrz. Na szczęście nie brakuje organizacji, które zajmują się tematem, mają pewne obserwacje, wypracowane metody. A my możemy przekazać im dotację

– dodaje Elżbieta Bogucka zastępca dyrektora MCPS ds. społecznych.

Polski Komitet Pomocy Społecznej (PKPS) ma już wieloletnie doświadczenie w tego typu działaniach. W 2020 r. objął pomocą 2500 osób bezdomnych na Mazowszu, w tym 1260 osób pomocą w formie paczek żywnościowych, 1126 osób pomocą w placówkach stacjonarnych (noclegi, wyżywienie), a 114 osób uczestniczyło w programach aktywizujących.

Zaplanowana teraz pomoc skierowana jest do osób bezdomnych bez względu na gminę ostatniego zameldowania. Warunkiem jest przebywanie na terenie województwa mazowieckiego. Wsparcie skierowane jest do kobiet i mężczyzn, bez względu na wiek. Nie ma też znaczenia stopień niepełnosprawności.

Zmierzyć się z problemem

Każda osoba, która wyrazi zainteresowanie udziałem w projekcie, weźmie udział w rekrutacji na podstawie pisemnej deklaracji. Do rekrutacji wykorzystywana będzie metoda diagnostyczna oparta o narzędzia autodiagnozy i profilowania. Metoda autodiagnozy ułatwi poznanie siebie, swoich potrzeb, ograniczeń, przyzwyczajeń i cech charakteru. Wszystko to będzie możliwe dzięki planowanej pomocy psychologicznej.

Program przewiduje utworzenie dwóch grup odbiorców: grupa reintegracji społecznej utworzona z osób bezdomnych gotowych do podjęcia współpracy w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej oraz grupa pomocy doraźnej utworzona spośród osób bezdomnych, w szczególności odbiorców outreachingu, w tym street workingu, zainteresowanych wsparciem materialnym, posiłkami, odzieżą, żywnością czy skorzystaniem z pralni.

Projekt zakłada wsparcie przez trzy lata w sumie 250 osób w kryzysie bezdomności. Zwłaszcza stawiając na podjęcie aktywności, która pozwoli poprawić ich sytuację życiową.

Kompleksowe podejście

PNPS zaplanowało różne metody działań. Z jednej strony przewidziano diagnozę na podstawie przeprowadzonych wywiadów środowiskowych oraz motywowanie do uczestniczenia w działaniach aktywizujących. Uczestnicy projektu otrzymają pomoc w uzyskaniu świadczeń społecznych. Będą też w miarę potrzeb kierowani do specjalistów. Zaplanowano im również pomoc psychologiczną – dającą wykorzystanie np. potencjału i możliwości takiej osoby, pomoc prawną (poradnictwo), doradztwo zawodowe – w tym m.in. motywowanie do podjęcia zatrudnienia, przygotowanie kandydata do rekrutacji, nauka autoprezentacji.

Kryzys bezdomności łączy się często z problemem uzależnień. Zaplanowane jest więc poradnictwo w tym zakresie. Prowadzony będzie również outreach. Chodzi o dotarcie do osób bezdomnych w ich środowisku, czyli np. na ulicach, podwórkach i bramach, a następnie stworzenie mapy miejsc, w których przebywają osoby w kryzysie bezdomności. Sporządzone będą karty kontaktu z osobami bezdomnymi.

Nakarmić głodnych

600 tys. zł trafi ogólne na wsparcie systemów pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji żywności dla organizacji i podmiotów prowadzących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Ratowanie przed zmarnowaniem dobrej żywności i dalsza jej dystrybucja pozwala zmniejszać zjawisko ubóstwa i niedożywienia. Przejmowana żywność trafia do organizacji pozarządowych i instytucji, które udzielają wsparcia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Banki żywności z Radomia, Płocka, Warszawy, Siedlec i Ciechanowa otrzymają w sumie po 105 tys. zł przez najbliższe trzy lata. Kwotę 75 tys. zł otrzymał również Polski Komitet Pomocy Społecznej.

Załączniki:


Marta Milewska
Rzeczniczka Prasowa
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974
e-mail:rzecznik@mazovia.pl

Hanna Maliszewska
Rzeczniczka Prasowa
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
tel. 22 376 85 25, kom. 798 810 794
e-mail: rzecznik@mcps.com.pl

Opublikowano wAktualności, Informacje prasowe

Powiązane