Menu Zamknij

Trzy szkolenia stacjonarne pn. „Wykorzystanie dialogu motywującego w profilaktyce uzależnień”.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do wzięcia udziału w trzech, bezpłatnych
20-godzinnych szkoleniach pn. „Wykorzystanie dialogu motywującego w profilaktyce uzależnień”.

Szkolenia realizowane są w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego.
Celem każdego szkolenia jest zwiększenie wiedzy i praktycznych umiejętności osób zajmujących
się profilaktyką i terapią uzależnień z terenu województwa mazowieckiego w zakresie stosowania metody dialogu motywującego.

Adresaci:

Szkolenia skierowane są do osób, które zajmują się zawodowo profilaktyką lub terapią uzależnień
z terenu województwa mazowieckiego.

Wszyscy uczestnicy szkoleń muszą pracować na terenie województwa mazowieckiego.

Tematyka każdego szkolenia:

1. Dialog motywujący – metoda skutecznego pomagania. Motywacja.

2. Rozwijanie umiejętności w dialogu motywującym. Nauka narzędzi: pytania otwarte, odzwierciedlenia, podsumowania, dowartościowania, odruch korygowania i wzbudzanie reaktancji.
3. Fazy zmiany oraz uzależnienie.

4. Zastosowanie i skuteczność dialogu motywacyjnego.

Terminy ww. szkoleń (do wyboru – trzy niezależne grupy szkoleniowe – każda dla max. 30 osób):

Szkolenie 1: 9-11.10.2023 r.

Szkolenie 2: 23-25.10.2023 r.

Szkolenie 3: 6-8.11.2023 r.

Miejsce szkoleń:
ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki i Terapii Problemów Alkoholowych ul. Mszczonowska 6, Warszawa.

Informacje organizacyjne:

  • Udział w szkoleniach jest bezpłatny.
  • Uczestnicy mają zapewnione wyżywienie i noclegi ale dojeżdżają na szkolenia na koszt własny.
  • Organizator zapewnia profesjonalną kadrę oraz materiały szkoleniowe.
  • Realizatorem ww. szkoleń na zlecenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej jest

ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki i Terapii Problemów Alkoholowych ul. Mszczonowska 6, Warszawa.

Kontakt  szczegółowe informacje i rekrutacja:

https://etoh.edu.pl/mcps-wykorzystanie-dialogu-motywujacego-w-profilaktyce-uzaleznien.html

Opublikowano wSzkolenia

Powiązane