Menu Zamknij

Trzy szkolenia stacjonarne „Przeciwdziałanie przemocy domowej związanej problemem alkoholowym”.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do wzięcia udziału w trzech, bezpłatnych
20-godzinnych szkoleniach pn. „Przeciwdziałanie przemocy domowej związanej problemem alkoholowym”.

Szkolenia realizowane są w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego.
Celem każdego szkolenia jest zwiększenie kompetencji osób zajmujących się zawodowo profilaktyką, terapią uzależnień oraz/lub przemocą z terenu województwa mazowieckiego w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej związanej z problemem alkoholowym.

Adresaci:

Szkolenia skierowane są głównie do osób zajmujących się zawodowo profilaktyką oraz/lub terapią uzależnień oraz/lub przemocą domową. Wszyscy uczestnicy szkoleń muszą pracować na terenie województwa mazowieckiego.

Tematyka każdego szkolenia:

1. Profilaktyka przemocy (czynniki chroniące i czynniki ryzyka, zasady, metody i formy pracy profilaktycznej i edukacyjnej).
2. Zjawisko przemocy domowej (w tym: rozróżnienie przemocy od zachowań agresywnych
i sytuacji konfliktowych, przyczyny i rodzaje przemocy, konsekwencje doświadczania i stosowania przemocy, triada przemocy  – wchodzenie w role: sprawca, ofiara, wybawiciel; zjawisko cyberprzemocy). Alkohol a przemoc – omówienie specyfiki problemów rodzin z problemem alkoholowym, w których stosowana jest przemoc.
3. Sytuacja psychologiczna osób dotkniętych przemocą domową oraz osób stosujących przemoc domową. Etapy pracy z osobami doznającymi przemocy, ze szczególnym omówieniem przemocy wobec dziecka w rodzinie alkoholowej. Etapy pracy z osobami stosującymi przemoc. Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach – przedstawienie zasad tej terapii (przykłady).4. Podejmowanie interwencji w środowisku zagrożonym przemocą domową (w tym prawne aspekty, wzory pism, itp.). Procedura „Niebieskie Karty”. Współpraca w  zespołach interdyscyplinarnych i grupach diagnostyczno-pomocowych. Budowanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy domowej.

Terminy ww. szkoleń (do wyboru –  trzy niezależne grupy szkoleniowe – każda dla max. 30 osób):
Szkolenie 1: 2-4.10.23 r.

Szkoleni 2: 9-11.10.23 r.

Szkolenie 3: 15-17.11.2023 r.

Miejsce ww. szkoleń (do wyboru –  trzy niezależne grupy szkoleniowe – każda dla max. 30 osób):
Hotel HIT, ul. Kłopotowskiego 33 w Warszawie.

Informacje organizacyjne:

  • Udział w szkoleniach jest bezpłatny.
  • Uczestnicy szkoleń mają zapewnione wyżywienie i noclegi ale dojeżdżają na szkolenia
    na koszt własny.
  • Organizator zapewnia profesjonalną kadrę oraz materiały szkoleniowe.
  • Realizatorem ww. szkoleń na zlecenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej jest:

Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych, CSK Expert, Rafał Gorczowski,
Plac Defilad 1 z Warszawy.

Kontakt  szczegółowe informacje i rekrutacja:
Paulina Korab  
tel.: 690 901 205
e-mail: projektmcps@crps.pl

Opublikowano wSzkolenia

Powiązane