Menu Zamknij

Dodatkowe terminy na jednodniowe szkolenia warsztatowe dotyczące tworzenia Centrów Usług Społecznych (CUS) oraz procesu deinstytucjonalizacji (DI) realizowane w ramach projektu partnerskiego pn.: „Liderzy kooperacji” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – Działanie 2.5 „Skuteczna pomoc społeczna”– „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy społecznej i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji”.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do udziału w jednodniowych szkoleniach warsztatowych (sześć terminów do wyboru), dotyczące tworzenia Centrów Usług Społecznych (CUS) oraz procesu deinstytucjonalizacji (DI) realizowanych w ramach projektu partnerskiego pn.: „Liderzy kooperacji” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – Działanie 2.5 „Skuteczna pomoc społeczna”
– „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy społecznej i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji”.

Celem szkoleń jest zapoznanie się z tematyką tworzenia Centrów Usług Społecznych (CUS) oraz procesu deinstytucjonalizacji (DI).

Szkolenia są skierowane w szczególności do prezydentów miast, burmistrzów miast i wójtów gmin z terenu województwa mazowieckiego i/lub osób przez nich oddelegowanych.

Szkolenia będą prowadzone przez Rafała Krenza – dyrektora Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych Collegium Civitas, filozofa i ekonomistę, pedagoga i animatora, dyrektora kooperacji i innowacji w CoopTech Hub. Autora publikacji z obszaru ekonomii społecznej i usług społecznych, innowacji społecznych oraz polityk publicznych. Członka Polskiej Sieci Ekonomii, związanej z siecią Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.

Miejsce szkoleń: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie, ul. Grzybowska 80/82.

Terminy szkoleń (do wyboru):

W dniu 28.06.2023 r nie odbędzie się szkolenie warsztatowe z tematyki tworzenia Centrów Usług Społecznych (CUS) oraz procesu deinstytucjonalizacji (DI) realizowane w ramach projektu partnerskiego pn.: „Liderzy kooperacji” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – Działanie 2.5 “Skuteczna pomoc społeczna”
– “Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy społecznej i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji”” Pozostałe terminy szkoleń pozostają bez zmian. 

 • 28 czerwca 2023 r. – odwołane
 • 3 lipca 2023 r. – zrealizowane
 • 12 lipca 2023 r.
 • 13 lipca 2023 r.
 • 14 lipca 2023 r. – odwołane
 • 19 lipca 2023 r.

Dodatkowe terminy

24 lipca 2023 r. poniedziałek

26 lipca 2023 r. środa

Informacje organizacyjne:

 • organizator zapewnia obiad i 2 przerwy kawowe oraz materiały szkoleniowe,
 • uczestnicy nie ponoszą kosztów uczestnictwa,
 • organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na szkolenia i noclegu,
 • liczba miejsc na jedno szkolenie jest ograniczona i wynosi- 20 osób, decyduje kolejność
  i poprawność wypełnionych i przesłanych formularzy zgłoszeniowych,
 • szczegółowy program szkolenia prześlemy osobom zakwalifikowanym na szkolenie.
 • Informację o zakwalifikowaniu na szkolenie, otrzymają Państwo na adres
  e-mailowy wskazany w Formularzu zgłoszeniowym.

Zgłoszenia na szkolenia przyjmujemy jedynie na wypełnionym czytelnie formularzu zgłoszeniowym (wzór na stronie MCPS), drogą e-mailową w pliku PDF przesłanym na adres: liderzy.rekrutacja@mcps.com.pl.
W celu ułatwienia rekrutacji prosimy o dopisanie w tytule wiadomości: „Szkolenie CUS i DI, nazwę gminy/powiatu/miasta oraz datę szkolenia. (wg. przykładu: „Szkolenia CUS i DI, nazwa gminy/miasta, 28.06.2023).

Szczegóły dotyczące szkoleń zostały opisane w Regulaminie rekrutacji umieszczonym poniżej.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z biurem projektu: Anna Waśniewską
nr telefonu: 22 37 68 567 w godzinach 7.30-15.00 oraz Larysa Gojło nr telefonu 22 376 85 19
w godzinach 8.30-16.00.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją rekrutacyjną umieszczoną poniżej.

Opublikowano wAktualności, Szkolenia

Powiązane