Menu Zamknij

Bezpłatne szkolenia stacjonarne dotyczące profilaktyki uzależnień behawioralnych

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach stacjonarnych pn. „Profilaktyka uzależnień behawioralnych”. Są one realizowane w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego.

Tematyka szkolenia

Blok 1. Uzależnienia behawioralne: charakterystyka, mechanizm uzależnienia, przyczyny powstawania uzależnień, sygnały ostrzegawcze, umiejętność diagnozowania uzależnień behawioralnych.

Blok 2. Formy uzależnień behawioralnych: uzależnienie m. in. od hazardu, gier komputerowych, Internetu, kompulsywnego jedzenia, zakupów.

Blok 3. Praca z osobą uzależnioną behawioralnie (motywowanie osoby uzależnionej do zmiany, wzory rozmów), praca z rodziną (przykładowe plany postępowania), przykłady dobrych praktyk, systemy rekomendacji programów profilaktycznych. Dialog motywujący w przeciwdziałaniu uzależnieniom.

Miejsce szkolenia

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne, ul. Odrębna 4, 04-867 Warszawa

Terminy szkoleń

  1. 29-31.05.2023 r.
  2. 27-29.06.2023 r.
  3. 11-13.09.2023 r. 
  4. 25-27.09.2023 r.
  5. 16-18.10.2023 r.
  6. 23-25.10.2023 r.

Każdy uczestnik szkolenia może zapisać się tylko na jeden termin szkolenia.

Liczba godzin szkolenia

20 godz. dydaktycznych w ciągu 3 dni. Forma zajęć m.in.: wykłady, prezentacje, warsztaty, itp., przy czym warsztaty mają stanowić minimum 15 godz. dydaktycznych w każdym szkoleniu.

Adresaci szkolenia:

pracownicy placówek pomocy społecznej (OPS, PCPR), oświaty (szkół, pomocy psychologiczno-pedagogicznej), wymiaru sprawiedliwości (kuratorzy sądowi), organizacji pozarządowych z sektora profilaktyki uzależnień z terenu województwa mazowieckiego (wyłącznie dla osób pracujących na terenie województwa mazowieckiego).

Zapewniamy bezpłatne materiały szkoleniowe, nocleg, wyżywienie oraz certyfikaty uczestnictwa.

Realizatorem szkolenia na zlecenia Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej jest Balans Szkolenia Rozwój Relaks.

Kontakt w sprawie szkolenia (informacje organizacyjne, formularz zgłoszeniowy, program szkolenia): Olga Czarnecka, tel. 507 325 261, szkoleniabalansmcps@op.pl.

Serdecznie zapraszamy

Opublikowano wProfilaktyka uzależnień, Szkolenia

Powiązane