Menu Zamknij

Dokumenty strategiczne

Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej na Mazowszu na lata 2021–2030

Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej na Mazowszu na lata 2021–2030 (Plan) jest programem wojewódzkim w zakresie ekonomii społecznej (ES). Wzmocnienie roli tego sektora w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu jest wyzwaniem, a zarazem szansą dla województwa o tak dużym kapitale ludzkim, społecznym i ekonomicznym. Samorząd Województwa Mazowieckiego do 2030 roku, jako kreator regionalnych polityk publicznych odpowiedzialny za ich wdrażanie, ma zasadniczy wpływ na rozwój ES. Plan jest dokumentem strategicznym i zarazem wykonawczym. Określono w nim szczegółowo cele rozwoju ES w województwie, zaproponowano działania oraz oczekiwane rezultaty i wskaźniki.


Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. Ekonomia Solidarności Społecznej (KPRES)

Dokument dostępny na stronie internetowej Departamentu Ekonomii Społecznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Opublikowano wPoznaj ekonomię społeczną (misja, badania, definicje, dokumenty startegiczne, statystyki itp.)

Powiązane