Menu Zamknij

Dwa szkolenia stacjonarne pn. .„Komunikacja w rodzinie – metody pracy z rodziną/parą,w której istnieje problem uzależnień”.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do wzięcia udziału w dwóch, bezpłatnych
20-godzinnym szkoleniach pn. .„Komunikacja w rodzinie metody pracy z rodziną/parą,
w której istnieje problem uzależnień”.

Szkolenia realizowane są w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego.
Celem każdego szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do podejmowania profesjonalnych działań na rzecz rodziny z problemem alkoholowym.

Adresaci:

Szkolenia skierowane są głównie do osób, pracujących z osobami uzależnionymi
i współuzależnionymi oraz osób pracujących w obszarze profilaktyki uzależnień na terenie województwa mazowieckiego.

Tematyka każdego szkolenia:

1. Rodzina z problemem alkoholowym i współuzależnienie, syndrom DDA – pomoc psychologiczna (terapia indywidualna i grupowa) i prawna. Omówienie skutecznych metod pracy z osobami uzależnionymi lub pijącymi szkodliwie oraz z dorosłymi członkami rodzin osób pijących szkodliwie lub uzależnionych.
2. Rodzina pochodzenia a relacje w dorosłym związku. Rola więzi rodzic – dziecko. Rodzaje więzi.
3. Konstruktywne sposoby rozwiązywania problemów/konfliktów w rodzinie i  radzenia sobie z trudnościami życiowymi (triada: sprawca, ofiara, wybawca; diagram granic w relacji, toksyczne relacje – przykłady). Przedstawienie narzędzi pracy z rodziną/parą. Trening umiejętności wychowawczych.
4. Praca nad własnymi wzorcami w relacjach (skrypty rodzinne, przekonania).
5. Interwencja kryzysowa – założenia i metody udzielania pomocy.

Terminy ww. szkoleń: (do wyboru –  dwie niezależne grupy szkoleniowe – każda dla max. 30 osób):
Szkolenie 1:  6-8.11.2023 r.
Szkolenie 2: 1315.11.2023 r.

Miejsce ww. szkoleń :
Hotel HIT, ul. Kłopotowskiego 33 w Warszawie.

Informacje organizacyjne:

  • Udział w szkoleniach jest bezpłatny.
  • Uczestnicy mają zapewnione wyżywienie i noclegi ale dojeżdżają na szkolenia na koszt własny.
  • Organizator zapewnia profesjonalną kadrę oraz materiały szkoleniowe.
  • Realizatorem ww. szkoleń na zlecenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej jest

Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych, CSK  Expert, Rafał Gorczowski
Plac Defilad 1 z Warszawy.

Kontakt  szczegółowe informacje i rekrutacja:
Paulina Korab  
tel.: 690 901 205
e-mail: projektmcps@crps.pl

Opublikowano wSzkolenia

Powiązane