Menu Zamknij

Dwa szkolenia stacjonarne pn. „Zarządzanie są w stresie i zapobieganie wypaleniu zawodowemuu osób zawodowo zajmujących się profilaktyką lub terapią uzależnień”.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do wzięcia udziału w dwóch bezpłatnych
20-godzinnych szkoleniach stacjonarnych pn. Zarządzanie są w stresie i zapobieganie wypaleniu zawodowemu u osób zawodowo zajmujących się profilaktyką lub terapią uzależnień”.

Szkolenia realizowane są w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego.

Celem każdego szkolenia jest zwiększenie profesjonalnej wiedzy na temat stresu i wypalenia zawodowego oraz rozwój kompetencji miękkich pracowników służb społecznych z terenu województwa mazowieckiego.

Adresaci:

Osoby zawodowo zajmujące się profilaktyką uzależnień, pracujące z osobami uzależnionymi/współuzależnionymi.

Wszyscy uczestnicy szkolenia muszą pracować na terenie województwa mazowieckiego.

Tematyka każdego szkolenia:

  1. Stres – objawy, fizjologia stresu, fazy, skutki przewlekłego stresu (ryzyko choroby). Autodiagnoza stresu. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem – nauka konkretnych technik (mindfulness, trening autogenny Schultza, trening Jacobsona: progresywna relaksacja mięśni, techniki samoregulacji).
  2.  Emocje – ich rola w funkcjonowaniu człowieka. Radzenie sobie z trudnymi emocjami – złością, lękiem, smutkiem. Poczucie kontroli. Konstruktywne sposoby regulowania emocji. Zasoby odporności na stres – behawioralne, fizyczne, społeczne i psychologiczne.
  3. Stres w pracy i zespół wypalenia zawodowego u osób zajmujących się zawodowo profilaktyką i/lub terapią uzależnień. Jak zmierzyć się z presją ciągłego samodoskonalenia i szanować własne ograniczenia.
  4. Wypalenie zawodowe: pojęcie, czynniki indywidualne, interpersonalne, organizacyjne, symptomy. Omówienie trzech elementów zespołu wypalenia zawodowego, tj.: wyczerpanie emocjonalne, depersonalizacja oraz obniżenie poczucia dokonań osobistych.

Terminy ww. szkoleń (do wyboru –  dwie niezależne grupy szkoleniowe – każda dla max. 30 osób):
Szkolenie 1: 20-22.09.2023 r.
Szkolenie 2: 16-18.10.2023 r.

Miejsce szkoleń:

I szkolenie – Centrum Konferencyjno – Apartamentowe „Mrówka”, ul. Przekorna 33 w Warszawie.
II szkolenie – Hotel HIT, ul. Kłopotowskiego 33 w Warszawie.

Informacje organizacyjne:

  • Udział w szkoleniach jest bezpłatny.
  • Uczestnicy mają zapewnione wyżywienie i noclegi ale dojeżdżają na szkolenia na koszt własny.
  • Organizator zapewnia profesjonalną kadrę oraz materiały szkoleniowe.
  • Realizatorem szkolenia na zlecenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej jest Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych, Rafał Gorczowski z Warszawy.

Kontakt  szczegółowe informacje i rekrutacja:
Paulina Korab
tel.: 690 901 205
e-mail: projektmcps@crps.pl

Opublikowano wSzkolenia

Powiązane