Menu Zamknij

Forum Mazowieckich Rzeczników Ekonomii Społecznej i Solidarnej

O Krajowym Planie Odbudowy 2021-2027 oraz działaniach Wydziału Ekonomii Społecznej MCPS zaplanowanych na ten rok, rozmawiali rzecznicy ekonomii społecznej i solidarnej na spotkaniu on-line, które odbyło się 23 marca br. Było to już trzecie z kolei spotkanie tego forum, którego grono z każdym miesiącem, staje się coraz liczniejsze.Jego uczestnicy mieli okazję zapoznać się z projektem „Ryneczek pracy” realizowanym przez Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie, który ma na celu wspomóc proces aktywizacji zawodowej podopiecznych centrum. Szczegóły tego projektu przedstawiła dyrektor PCIS – Dorota Wróbel-Górecka.

Poznali także ofertę szkoleń przygotowaną na ten rok przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, jak również plany realizacji „Wirtualnych wizyt studyjnych” oraz imprez – „Wirtualny Jarmark Rozmaitości” i „Świąteczny Jarmark Bożonarodzeniowy Mazowieckiej Ekonomii Społecznej”. Organizatorzy spotkania przypomnieli rzecznikom o trwającym konkursie “Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej”, do którego można jeszcze składać zgłoszenia oraz poinformowali o prowadzonej aktualnie kampanii informacyjnej “Ekonomia społeczna nie wyklucza”.

Spotkanie było też szansą na wymianę pomysłów, które mogą pomóc przetrwać podmiotom ekonomii społecznej trudną sytuację, w jakiej znalazły się z powodu trwającej pandemii. Rozmawiano o konieczności bardziej elastycznego podejścia do biznesu, dywersyfikacji branż, poszukiwaniu nowych odbiorców oraz rynków zbytu, jak również możliwości współpracy z samorządem w zakresie stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych.

Zwrócono uwagę na fakt, jak ważne jest wzajemne wsparcie oraz wymiana informacji na temat oferty lokalnych podmiotów ekonomii społecznej. Takie działania mogą bowiem zwiększyć zasięg oddziaływania przedsiębiorstw społecznych, a co za tym idzie – pomóc w znalezieniu nowych odbiorców. A jest to zadanie szczególnie ważne w dobie pandemii.W spotkaniu wzięli udział rzecznicy ekonomii społecznej i solidarnej z dwudziestu gmin i powiatów województwa mazowieckiego. Wszystkim serdecznie dziękujemy!

Opublikowano wAktualności mazowieckiej ekonomii społecznej, Ekonomia Społeczna

Powiązane