Menu Zamknij

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego: szkolenia pt. “Usługi społecznej i deinstytucjonalizacja – nowy paradygmat polityki społecznej”

Plakat informacyjny o szkole niach

Cykl 2 bezpłatnych szkoleń dla JST i NGO

Zapraszamy wszystkich chętnych przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych na terenie powiatów: m.st. Warszawy, piaseczyńskiego, grójeckiego, żyrardowskiego, sochaczewskiego, grodziskiego, pruszkowskiego, warszawskiego-zachodniego, nowodworskiego, legionowskiego, wołomińskiego, mińskiego i otwockiego. Zachęcamy szczególnie OPS, CUS oraz PCPR a także instytucje świadczące usługi społeczne.

Szkolenia odbędą się w terminach:

  • I sesja: 19-20 października 2023
  • II sesja: 16-17 listopada 2023

Celem spotkań jest dostarczenie przedstawicielom JST i NGO kluczowych informacji na temat idei deinstytucjonalizacji i wyzwań z nią związanych, a także zagadnień związanych z planowaniem i realizacją procesów rozwoju usług i deinstytucjonalizacji na poziomie lokalnym.

Wybrane tematy:

  • dostarczymy Ci kluczowych informacji o deinstytucjonalizacji, która staje się jednym z wiodących nurtów w polityce społecznej w Polsce, wspieranym ze środków publicznych, w tym europejskich. Deinstytucjonalizacja to jednak przede wszystkim nowe podejście w myśleniu i działaniu na rzecz zaspokojenia potrzeb mieszkańców i poprawy jakości ich życia.
  • poznasz rządową Strategię Rozwoju Usług Społecznych 2021-2030 z perspektywą do 2035 oraz Regionalne Plany Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji.
  • posłuchasz o planowaniu rozwoju usług społecznych i deinstytucjonalizacji na poziomie lokalnym. Według zamierzeń rządu lokalne plany deinstytucjonalizacji mają być opracowane i realizowane w 50% jednostek samorządu terytorialnego w Polsce do 2027 roku.
  • zyskasz informacje o funduszach europejskich na deinstytucjonalizację w perspektywie finansowej 2021-2027. Na rozwój usług społecznych na Mazowszu planuję się przeznaczyć kwotę ok. 71 mln euro. Samorządy będą jedną z ważnych grup beneficjentów tych funduszy.
  • przekażemy Ci wiedzę o koordynacji i dostarczaniu usług poprzez Centra Usług Społecznych (CUS) oraz o współpracy z sektorem społecznym (organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorstwami społecznymi) oraz kooperacji między samorządami lokalnymi.

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://frso.pl/szkolenie/jst/

Formularz zgłoszeniowy: https://szkolenia.frso.pl/rejestracja-698

Szkolenia organizuje Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach projektu „Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej w subregionie 1″. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Opublikowano wAktualności mazowieckiej ekonomii społecznej

Powiązane