Menu Zamknij

II szkolenie stacjonarne „Psychoterapia Uzależnień Dzieci i Młodzieży” 6.08-27.10.2023 r. 

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do wzięcia udziału w II bezpłatnym 100-godzinnym szkoleniu pt. „Psychoterapia Uzależnień Dzieci i Młodzieży”.

Szkolenie realizowane jest w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego.


Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze terapii i profilaktyki uzależnień chemicznych i behawioralnych.

Szkolenie skierowane jest do osób, które ukończyły 100-godzinne szkolenie i otrzymały certyfikat/zaświadczenie pn. „Edukator Profilaktyki Uzależnień II stopnia” lub osoby z certyfikatem specjalisty psychoterapii uzależnień lub w procesie certyfikacji – m.in. pracownicy placówek pomocy społecznej (OPS, PCPR), oświaty (szkół, pomocy psychologiczno-pedagogicznej), wymiaru sprawiedliwości (kuratorzy sądowi), a także organizacji pozarządowych z sektora profilaktyki uzależnień z terenu województwa mazowieckiego.

Terminy zjazdów:
I sesja zajęć 6-8.09.23 r.
II sesja zajęć 21-22.09.23 r.
III sesja zajęć 12-13.10.23 r.
IV sesja zajęć 25-27.10.23 r.

Miejsce szkolenia:
1. warsztaty, wykłady – Centrum Szkoleniowo–Konferencyjne, ul. Odrębna 4, 04-867 Warszawa
2. warsztaty – Dom Terapii, ul. Kąkolowa 6, 04-848 Warszawa
3. staż – Ośrodek Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy, 05-400 Otwock, ul. Kochanowskiego 27/29

Uczestnicy szkolenia mają zapewnione wyżywienie i noclegi.

Realizatorem szkolenia na zlecenia Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej jest Fundacja Konstruktywnego Rozwoju.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy na stronie fundacji:

Rekrutacja na szkolenie Psychoterapia Uzależnień Dzieci i Młodzieży II szkolenie – FKR (konstruktywny.eu)

Opublikowano wSzkolenia

Powiązane