Menu Zamknij

IX posiedzenie Mazowieckiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

W dniu 29.11.2018 roku, w siedzibie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, odbyło się IX posiedzenie Mazowieckiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. 

Wśród poruszonych tematów znalazły się:

  • Stan ekonomii społecznej na Mazowszu, czyli cykliczne analizy statystyk;
  • Przybliżenie tematyki “kluczowych sfer rozwoju”, zgodnych z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej;
  • Omówienie dotychczasowych działań Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, w tym przede wszystkich udzielenie dotacji na utworzenie centrum integracji społecznej;
  • Przedstawienie wyników badania pt. “Determinanty przeżywalności spółdzielni socjalnych w województwie mazowieckim”;
  • Prace związane z konkursem na wsparcie mazowieckim OWES oraz konkursem w ramach Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej.

Główną kanwą dyskusji było propagowanie idei ekonomii społecznej wśród różnych środowisk, w tym włodarzy i decydentów samorządowych. To dzięki ekonomii społecznej można rozwiązywać lokalne problemy społeczne. 

Członkowie Komitetu zostali następnie zaproszeni do udziału w gali wręczenia nagród w ramach konkursu fotograficznego “Ludzie – pasja – przedsiębiorczość społeczna”.

Opublikowano wEkonomia Społeczna

Powiązane