Menu Zamknij

KAMERALNE LATO znów w Radomiu

Stowarzyszenie FILMFORUM we współpracy z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej kolejny raz zrealizowało Mazowiecki Program Profilaktyki Społecznej KAMERALNE LATO, czyli przedsięwzięcie realizowane w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego na lata 2022–2025. Zadanie publiczne zostało dofinansowane w kwocie 100 tys. zł ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Tegoroczny festiwal KAMERALNE LATO odbywa się pod wymownym szyldem FREEDOM Film Festival. Nie bez powodu… Wojna w Ukrainie, a wcześniej pandemia Covid-19 sprawiły, że wolność stała się dla wszystkich największą wartością.  Festiwal, jak co roku, ma jeszcze inny, stały wymiar – wolności od nałogów.

Głównym celem projektu jest profilaktyka uzależnień i zapobieganie innym problemom społecznych, promocja zdrowego, a także trzeźwego, twórczego stylu życia wśród młodych ludzi z obszaru województwa mazowieckiego, którzy mieszkają poza wielkimi aglomeracjami, pozbawionymi na co dzień dostępu do kultury i sztuki.

Od 2008 roku festiwal KAMERALNE LATO realizowane jest w okresie wakacyjnym. Ze względu na charakter imprezy, partnerami są też m.in. instytucje kultury samorządu województwa mazowieckiego: Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej ELEKTROWNIA w Radomiu oraz Mazowiecki Instytut Kultury.

W ramach tego projektu młodzież tworzy m.in. filmy profilaktyczne pod okiem doświadczonych specjalistów z polskiej branży filmowej, jak również bierze udział w warsztatach i konkursach filmowych oraz w panelach dyskusyjnych – w tym roku m.in. na temat wolności, o której różnych aspektach rozmawiać będą uznane osobistości ze świata kina i kultury. Uczestnicy projektu, co roku mają dostęp do najnowszego repertuaru filmowego zrealizowanego przez młodych twórców polskiego kina, a w przedsięwzięciu uczestniczą też znani aktorzy, reżyserzy i operatorzy filmowi.

Ze względu na profilaktyczny charakter projektu, w warsztaty filmowe i panele dyskusyjne czynnie włącza się również Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu. Organizowane panele dyskusyjne poświęcone są kulturze i profilaktyce uzależnień. Uczestniczą w nich specjaliści uzależnień, przedstawiciele organizatorów, policji, oświaty.

Początkowo (od 2013 r.) Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej realizowało KAMERALNE LATO w ramach prowadzonej „własnej” wojewódzkiej kampanii pod nazwą: „Porozumienie dla trzeźwości”, a od 2018 r. projekt ten realizowany jest w ramach zadania publicznego zleconego w obszarze przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym (otwarty konkurs ofert) pt. „Kuźnia Kreatywności” – Program wzmacniający proces socjalizacji dzieci i młodzieży ze środowisk marginalizowanych w oparciu o ideę twórczej pedagogiki. W latach 2018-2022 w ramach dotacji Stowarzyszenie FILMFORUM na realizację KAMERALNEGO LATA otrzymało łącznie kwotę: 600 000 zł

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej od wielu lat angażuje się w organizację KAMERALNEGO LATA, ponieważ idea wydarzenia wpisuje się w stałe działania MCPS realizowane w ramach profilaktyki uzależnień na Mazowszu. Tegoroczna edycja propaguje również idee wolności – tak ważną w obliczu obecnych wydarzeń politycznych. A wszystko to w sposób innowacyjny – przez wielotorową twórczość filmową

podkreśla Mariusz Budziszewski, zastępca dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Należy podkreślić, że Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej  obok KAMERALNEGO LATA wspiera inne działa profilaktyczne adresowane do dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego. W ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego na lata 2022–2025 Centrum realizuje program profilaktyczny przeznaczony dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu pod nazwą: „Pogodne Lato” (otwarty konkurs ofert w 2021 r. – umowa 3 letnia na łączną kwotę: 6 mln złotych) oraz poprzez wakacyjne programy profilaktyczne /socjoterapeutyczne pod nazwą „Na wakacje po uśmiech”. Dzięki tym dwóm inicjatywom, co roku odbywa się kilkadziesiąt wydarzeń wakacyjnych, dzięki którym tysiące dzieci z województwa mazowieckiego miało szanse na spędzenie ciekawych wakacji.Wydział Komunikacji i Promocji

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

tel.22 3768527,

e-mail komunikacja@mcps.com.pl

Opublikowano wInformacje prasowe

Powiązane