Menu Zamknij

Kampania społeczna “Właśnie po to”

Na obazku widać osoby wysatępujące w kampanii społecznej

Kampania społeczna „Właśnie po to” jest akcją realizowaną z inicjatywy ośrodków wsparcia ekonomii społecznej oraz Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej na rzecz przedsiębiorczości społecznej.

Idea kampanii

Okazywanie wsparcia, zrozumienia dla ograniczeń wynikających z choroby lub niepełnosprawności, czy też zaspokajanie konkretnych potrzeb osób, których na nie po prostu nie stać, ma wymiar głęboko ludzki. Bo dobro to jedyna rzecz, która się mnoży, jeśli się je dzieli. W odróżnieniu od całej masy przedsiębiorstw komercyjnych istniejących na rynku, które w swej działalności skupiają się tylko na osiąganiu zysku, przedsiębiorstwa społeczne,  mają na względzie również korzyści społeczne. W kampanii „WŁAŚNIE PO TO”, w której promujemy przedsiębiorczość społeczną, chcemy zwrócić uwagę na to zjawisko i  zachęcić Konsumentów do podejmowania odpowiedzialnych decyzji zakupowych wspierających tego typu działalność.

Kim są przedsiębiorcy społeczni?

Przedsiębiorstwa społeczne to podmioty gospodarcze, który korzystają z narzędzi i technologii biznesu w celu osiągnięcia korzyści społecznych. Podmioty te, chociaż funkcjonują na wolnym rynku, nie skupiają się w swej działalności tylko na generowaniu zysku, lecz biorą pod uwagę również dobro pracownika oraz interes społeczny. Rozwiązują w ten sposób konkretny problem lokalny, przywracając godność i niezależność ekonomiczną osobom wykluczonym społecznie. O ile „normalny” biznes dąży do realizacji celów i maksymalizacji zysku, o tyle – firmy w domyśle „społeczne” – są przedsiębiorstwami, których głównym celem jest pomoc drugiemu człowiekowi. Intensyfikują korzyści społeczne, przeciwdziałają wykluczeniu społecznemu, pomagają osobom z niepełnosprawnościami i długotrwale bezrobotnym. Są specyficzną formą działalności gospodarczej, która łączy grupowe bądź indywidualne zaangażowanie, naukę podstaw biznesu z prospołeczną funkcją integrowania ludzi. Niektóre z nich oraz to czym  się zajmują i jaki mają pomysł na rozwiązywanie lokalnych problemów, chcieliśmy pokazać w kampanii #wlasniePoTo.

Inspiratorami kampanii są Stowarzyszenie BORIS, Fundacja Fundusz Współpracy, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku, Stowarzyszenie Europa i My oraz Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

Więcej informacji na temat kampanii można znaleźć na stronie: www.wlasniepoto.biz.pl oraz w mediach społecznościowych pod hashtagiem #WlasniePoTo.

Opublikowano wAktualności mazowieckiej ekonomii społecznej, Filmy i reportaże o ekonomii społecznej

Powiązane