Menu Zamknij

Kapituła MMES

Zgodnie z regulaminem konkursu nad oceną aplikacji oraz wyborem nagrodzonych czuwa Kapituła Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w ramach realizacji projektu pn.: ,,Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu” dokonało wyboru składu członków do Kapituły Konkursu ,,Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej”.

Skład Kapituły Konkursu  ,,Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej”:

  1. Elżbieta Bogucka –  Z-ca dyrektora, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.
  2. Aleksandra Hanzel – Z-ca dyrektora Kancelarii Marszałka, Urząd Marszałkowski, Biuro Współpracy i Promocji Gospodarczej.
  3. Anna Węglicka – Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy, Zespół ds. Badań i Analiz, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.
  4. Beata Puda – Kierownik Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego.
  5. Robert Gajewski – Kierownik, Wydział Ekonomii Społecznej,  Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.
  6. Luiza Burba – Koordynator Projektu, Wydział Ekonomii Społecznej, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.
  7. Andrzej Idziak – Starszy Inspektor, Wydział Ekonomii Społecznej,  Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Opublikowano wMazowiecka Marka Ekonomii Społecznej

Powiązane