Menu Zamknij

Więcej o Mazowieckiej Marce Ekonomii Społecznej

Czyli o co chodzi? Założenia konkursu, kategorie, kryteria i sposób oceny.

Konkurs Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej

Założenia konkursu

Konkurs organizowany jest przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej na terenie województwa mazowieckiego. Do konkursu można zgłaszać wyróżniające się w lokalnym środowisku podmioty ekonomii społecznej oraz osoby i instytucje z otoczenia ekonomii społecznej wspierające oraz zaangażowane w rozwój i propagowanie ekonomii społecznej na Mazowszu.

Konkurs adresowany jest do wszystkich podmiotów ekonomii społecznej, czyli fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych, centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej, towarzystw wzajemnościowych i spółek non profit, zarejestrowanych i działających na terenie województwa mazowieckiego oraz osób i/lub instytucji działających na rzecz ekonomii społecznej. Podmioty mogą zgłaszać swoich kandydatów do wyróżnień w każdej z sześćiu kategorii konkursowych. Każdemu z podmiotów przysługuje prawo zgłoszenia jednej propozycji w każdej kategorii.

W konkursie wyróżniamy następujące kategorie:

  • Rozwój
  • Reintegracja
  • Odpowiedzialność
  • Osobowość
  • Odkrycie
  • Super Marka

Po raz pierwszy w historii, od 2022 r. najlepszy podmiot wybrany z grona nagrodzonych Marką w poprzednich edycjach konkursu – poza wyróżnieniem – otrzyma również nagrodę pieniężną.

Opublikowano wMazowiecka Marka Ekonomii Społecznej

Powiązane