Menu Zamknij

Brak miejsc – rekrutacja zakończona. Kilkudniowe szkolenie on-line pt. „Organizacja społeczności lokalnej” – III moduł

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu on-line pt. „Organizacja społeczności lokalnej” – III moduł

Termin: 26.09 (wizyta studyjna), 3.10, 10.10, 17.10, 24.10, 31.10, 7.11, 14.11, 21.11

Szkolenie poprowadzi: Pani Elżbieta Nobis

Organizacja i przeprowadzenie szkolenia dla kadr centrów usług społecznych i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej zgodnie z wymogami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie szkoleń dla pracowników centrów usług społecznych (Dz. U. z 2020 r.  poz. 664) wraz z zapewnieniem dostępu do platformy on-line, kadry dydaktycznej i materiałów szkoleniowych dla uczestników.

W ramach wizyty studyjnej uczestnicy będą mieć okazję do pogłębiania wiedzy i doświadczeń w zakresie sposobów funkcjonowania centrum usług społecznych w praktyce. Wizyta ma na celu wymianę informacji, przykładów dobrych praktyk i pomysłów pomiędzy uczestnikami wizyty, a gospodarzami.

Informacje organizacyjne:

  • Szkolenie adresowane jest do: pracowników centrów usług społecznych, organizatorów usług społecznych, koordynatorów indywidualnych planów usług społecznych oraz organizatorów społeczności lokalnej, o których mowa w ustawie z dnia 24 września 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych. Pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej: – jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, – jednostek organizacyjnych samorządu gminnego i powiatowego, wykonujących zadania określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, – podmiotów zatrudnienia socjalnego. Pracowników samorządu terytorialnego, bezpośrednio obsługujący gminne i powiatowe JOPS w zakresie realizacji ich zadań. Pracowników publicznych służb zatrudnienia, wykonujący zadania z zakresu współpracy z jednostkami organizacyjnymi pomocy i integracji społecznej oraz budowania zespołów interdyscyplinarnych,
  • udział w szkoleniu jest bezpłatny,
  • liczba miejsc jest ograniczona,
  • organizator zapewnia profesjonalną kadrę prowadzącą szkolenie oraz materiały dydaktyczne,
  • przewidywane godziny szkolenia i wizyty studyjnej: 7:00-17:00,
  • zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są na podstawie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego przesłanego w formacie PDF na adres e-mail: szkolenia@mcps.com.pl,
  • termin przyjmowania zgłoszeń: 11 września 2023 r. do godz. 10:00.

Przesłanie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie.
Informację zwrotną o zakwalifikowaniu uczestnika na szkolenie otrzymają Państwo e-mailem – na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.

Kontakt:
Biuro Szkoleń Kadr Pomocy Społecznej
tel.: 22 376 85 57, 22 376 85 36
e-mail: szkolenia@mcps.com.pl

Wykonawcą szkolenia jest: Sebastian Cienkosz Małopolskie Centrum Profilaktyki, MCP, Włóczykij.

Załączniki:

Formularz zgłoszeniowy – III moduł

Opublikowano wAktualności, Szkolenia, Szkolenia kadr pomocy społecznej

Powiązane