Menu Zamknij

Konferencja z okazji Dnia Pracownika Socjalnego – „Mazowieckie Forum Społeczne. Warszawa 2023”

Dzień Pracownika Socjalnego to święto wszystkich pracowników związanych z pomocą i integracją społeczną. To dobry moment na refleksję o kondycji tego obszaru, ale też na dyskusję, w którym kierunku ma iść rozwój usług, by odpowiadać na potrzeby społeczeństwa. 20 listopada – w przededniu święta będzie można zmierzyć się z tematem podczas „Mazowieckiego Forum Społecznego. Warszawa 2023”. W tym dniu zostaną również wręczone nagrody dla osób najbardziej zaangażowanych w pomaganie.

Trwają zgłoszenia na konferencję „Mazowieckie Forum Społeczne. Warszawa 2023”. Spotkanie organizowane jest dla pracowników kadr pomocy społecznej zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej, pracowników jednostek samorządu terytorialnego i administracji rządowej, środowiska naukowego oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu województwa mazowieckiego. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Do 14 listopada można składać wnioski o wyróżnienie w konkursie, którego celem jest promowanie i nagradzanie wyróżniających się pracowników systemu pomocy i integracji społecznej – tych, którzy swoim zaangażowaniem i aktywnością wyróżnili się wśród kadr pomocy społecznej na Mazowszu w 2023 roku.

Zgłoszenia można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty do Kancelarii Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej albo przesyłając na e-mail: szkolenia@mcps.com.pl.

Święto wszystkich pomagających

Spotkanie organizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej razem z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy to wspólne święto w przededniu Dnia Pracownika Socjalnego. Będzie więc okazją do omówienia wyzwań stojących przed instytucjami pomocy i integracji społecznej na Mazowszu w związku z rozwojem i upowszechnianiem się usług społecznych i procesem deinstytucjonalizacji.

Podczas wykładów i paneli dyskusyjnych będzie mowa o tym, jakie możliwości podnoszenia kompetencji mają kadry pomocy społecznej i jak budować pozytywny wizerunek tego obszaru działań. To dobry moment, by przyjrzeć się zawodom pomocowym jako tym, które zmieniają podejście do pomocy społecznej, tworząc usługi, które odpowiadają na oczekiwania, potrzeby i możliwości społeczności lokalnych. Uczestnicy dowiedzą się, skąd pozyskiwać środki na wprowadzanie tych zmian i jak korzystać z nowych technologii przy ich wprowadzaniu.

  Do wymiany spostrzeżeń i doświadczeń zostali zaproszeni eksperci z zakresu wiedzy o usługach społecznych, jak też praktycy na co dzień wdrażający je w społecznościach lokalnych.

  Konferencja będzie również okazją do wręczenia dyplomów uznania oraz wyróżnień dla osób, których praca miała szczególny wpływ na rozwój usług społecznych na Mazowszu, w tym dyplomów uznania oraz wyróżnień dla osób nagrodzonych w konkursie organizowanym w związku z „Mazowieckim Forum Społecznym. Warszawa 2023”.

  Termin: 20 listopada 2023 r. w godzinach  9:00-17:00

  Miejsce: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, ul. Mordechaja Anielewicza 6, 00-157 Warszawa

  Organizatorzy konferencji: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej oraz Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.

  Formularz zgłoszeniowy, regulamin konkursu oraz wniosek do udziału w konkursie znajdują się na stronie: https://mcps.com.pl/konferencja-z-okazji-dnia-pracownika-socjalnego-pt-mazowieckie-forum-spoleczne-warszawa-2023/szkolenia-kadr-pomocy-spolecznej/  Opublikowano wInformacje prasowe

  Powiązane