Menu Zamknij

Konferencja z okazji Dnia Pracownika Socjalnego pt. “Mazowieckie Forum Społeczne. Warszawa 2022”.

Termin: 24 listopada 2022 r. w godzinach  9:00-17:00

Miejsce: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, ul. Mordechaja Anielewicza 6, 00-157 Warszawa

Grupa docelowa: przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego i organizacji pozarządowych. 

Celem konferencji jest omówienie nowych kategorii wyzwań zarysowujących się przed instytucjami pomocy i integracji społecznej na Mazowszu w związku z rozwojem i upowszechnianiem się usług społecznych i procesu deinstytucjonalizacji, w warunkach nieprzewidywalności, wynikającej z dynamicznych zmian zachodzących w gospodarczym i politycznym otoczeniu zewnętrznym,
a także środowisku naturalnym. Podczas poszczególnych wykładów i paneli dyskusyjnych wskazane zostaną także aktualne i przyszłe wyzwania związane z rozwojem usług społecznych i deinstytucjonalizacji w województwie mazowieckim oraz rosnące znaczenie profesji służb społecznych w rozwoju usług społecznych.

Do dyskusji o wyzwaniach, w ramach wymiany spostrzeżeń i doświadczeń, zostaną zaproszeni wybrani eksperci z zakresu wiedzy
o usługach społecznych, jak też praktycy na co dzień wdrażający je w społecznościach lokalnych.

Wszystkich pracowników pomocy społecznej z województwa mazowieckiego zapraszamy do udziału w konkursie, którego celem jest promowanie i nagradzanie pracowników pomocy społecznej, którzy wyróżnili się działaniami mającymi szczególny wpływ na rozwój usług społecznych na Mazowszu. Dyplomy uznania oraz wyróżnienia dla osób nagrodzonych w konkursie zostaną wręczone podczas konferencji. 
Dodatkowe informacje znajdą Państwo w regulaminie konkursu.

Zgłoszenia na konferencję i wnioski o wyróżnienie w konkursie można składać do
18 listopada 2022 r.
(termin wydłużony)
osobiście lub za pośrednictwem poczty do Kancelarii Ogólnej MCPS
lub przesyłając na e-mail: szkolenia@mcps.com.pl.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Program: 
9:00 – 9:30 Rejestracja uczestników i powitalna kawa
9:30 – 10:30 Uroczyste otwarcie konferencji – wystąpienia gości honorowych, przedstawicieli Samorządu Województwa Mazowieckiego i dyrekcji Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej
10:30 – 11:00 Wystąpienia wprowadzające
11:00 – 11:30 Przerwa kawowa – spotkania networkingowe, szybkie rozmowy tematyczne 
11:30 – 13:00 Sesje panelowe (wybór uczestnika)
13:00 – 14:00 Obiad
14:00 – 15:30 Sesje panelowe (wybór uczestnika)
15:30 – 16:00 Przerwa kawowa
16:00 – 17:00 Wręczenie dyplomów i wyróżnień.
                      Zakończenie konferencji

Współorganizator konferencji: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Partner konferencji: Uczelnia Korczaka 

Opublikowano wArchiwum, Archiwum

Powiązane