Menu Zamknij

Konsultacje programu Przedsiębiorstwo PLUS Społeczne na lata 2023-2025

Okładka programu pt. "Przedsiębiorstwo PLUS Społeczne na lata 2023-2025"

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach projektu resortowego programu Przedsiębiorstwo PLUS Społeczne. Ze wsparcia w ramach programu skorzystać mogą przedsiębiorstwa społeczne, a także podmioty ekonomii społecznej, które zdecydują się taki status uzyskać.

Środki finansowe z funduszu pracy i funduszu solidarnościowego będzie można uzyskać na wsparcie zatrudnienia, pokrycie kosztów bieżących i reintegrację pracowników zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Uwagi ujęte w tabeli uwag można przesyłać na adres: jakub.szewczyk@mrips.gov.pl do 27 marca br.

PROGRAM

TABELA UWAG


Źródło: strona internetowa Departamentu Ekonomii Społecznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Opublikowano wAktualności mazowieckiej ekonomii społecznej

Powiązane