Menu Zamknij

Kto zostanie laureatem tegorocznej „Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej”? Trwa kolejna edycja konkursu

kolaż zdjęć przedstawiających różnych aktywności osób z niepełnosprawnościami i osób starszych - w pracy, w ogrodzie, lepienie z gliny, spływ kajakowy. Do tego napisy konkurs Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej 2023. Na dole logo MCPS, herb marszałka województwa mazowieckiego i logo 25 lat Mazowsza

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej ogłosiło kolejną edycję konkursu „Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej”, w której wyróżnienia przyznawane są najlepszym podmiotom, instytucjom oraz osobom działającym na rzecz ekonomii społecznej na Mazowszu. Kandydatów do tytułu można zgłaszać do 14 kwietnia 2023 roku.

Konkurs ma wyłonić i uhonorować tych, którzy wyróżniają się w obszarze ekonomii społecznej. Kto może sięgnąć po tytuł? – spółdzielnie socjalne, przedsiębiorstwa społeczne, stowarzyszenia i fundacje, centra integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej oraz osoby wspierające
i zaangażowane w rozwój i propagowanie ekonomii społecznej na Mazowszu: przedstawiciele samorządów oraz biznesu.

Honorowy patronat nad tegorocznym współzawodnictwem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik.

– To już 8. edycja tego prestiżowego i cieszącego się dużym zainteresowaniem konkursu, w którym przyznawane są wyróżnienia „Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej”. Chcemy nagrodzić podmioty oraz ludzi związanych z przedsiębiorczością społeczną, zaangażowanych w rozwój ekonomii społecznej i solidarnej i odgrywających istotną rolę w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu. Tych, którzy niezależnie od tego czym się zajmują, działają na rzecz osób wymagających naszego wsparcia. Zapraszamy do udziału w konkursie

– mówi Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.

Nowy nie znaczy bez szans

Do konkursu mogą się zgłaszać zarówno podmioty działające na rynku od lat, jak i nowicjusze, prowadzący swą działalność minimum rok.

Kandydaci do wyróżnień mają do wyboru takie kategorie jak: Rozwój, Reintegracja, Odpowiedzialność, Osobowość, Odkrycie, w których wyróżnienia przyznawane są na rok oraz wyróżnienie w kategorii Super Marka, którym podmioty mogą się posługiwać przez 3 lata.

– Konkurs „Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej” organizowany jest od 2016 r. Nagradzamy w nim nie tylko tych, którzy od wielu lat rozwiązują lokalne problemy, ale również tych, którzy dopiero rozpoczęli swoją działalność, a już mogą pochwalić się sukcesami w działaniach na rzecz osób defaworyzowanych na rynku pracy. Mimo, że to już 8. edycja tego popularnego i lubianego konkursu, wciąż odkrywamy nowe podmioty, które swą działalnością robią na nas ogromne wrażenie

– uzupełnia Elżbieta Bogucka, zastępca dyrektora ds. społecznych w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej.

Jak co roku, w kategorii Rozwój, wyróżnione zostaną podmioty ekonomii społecznej, które skupiają się nie tylko na osiąganiu zysku, ale też na przynoszeniu korzyści społecznych. To kategoria, w której mogą startować spółdzielnie socjalne, spółki non-profit oraz organizacje pozarządowe – stowarzyszenia i fundacje prowadzące odpłatną działalność pożytku publicznego.

Ocenie kapituły konkursu podlega pomysł na działalność gospodarczą lub marketingową, innowacyjność wprowadzanych produktów lub usług. Analizowane są też m.in. pola i zakres, w jakim podmiot jest rozpoznawalny w swoim lokalnym środowisku.

Zgłoszenia do konkursu w kategorii Odkrycie mogą przesyłać podmioty, które w ostatnim roku odnotowały szczególne osiągnięcia w obszarze ekonomii społecznej, odniosły sukces rynkowy zaspokajający potrzeby społeczne lub rozwiązały skutecznie jakiś lokalny problem.

Podmioty, które stawiają na reintegrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jako formę aktywizacji społeczno-zawodowej mają szansę zostać wyróżnione w kategorii Reintegracja. Chodzi w szczególności o centra oraz kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej oraz inne podmioty, których celem jest reintegracja społeczno-zawodowa.

Tytuł dla wspierających

Zgłoszenia w kategorii Odpowiedzialność mogą przysyłać jednostki samorządu terytorialnego, organizacje reprezentujące przedsiębiorców oraz inne instytucje, które są zaangażowane w rozwój i propagowanie ekonomii społecznej na Mazowszu. Wyróżnienie jest przyznawane m.in. za inicjatywy lub programy o wymiarze społecznym prowadzone na rzecz lokalnej społeczności lub środowiska.

W kategorii Osobowość nagradzane są natomiast osoby zaangażowane w pracę na rzecz ekonomii społecznej lub mające wpływ na jej otoczenie i budowanie jej pozytywnego wizerunku. Doceniane jest podejmowanie przez nich różnego rodzaju inicjatyw o charakterze społecznym, promowanie i angażowanie się w przedsiębiorczość społeczną oraz walka z wykluczeniem społecznym.

Super Marka dla Superpodmiotów

– W kategorii Super Marka, którą wprowadziliśmy w ubiegłym roku, nagradzamy najlepszych, najbardziej rozpoznawalnych i najprężniej działających laureatów wcześniejszych edycji konkursu. W ten sposób chcemy wyróżnić podmioty, które są prawdziwymi „wizytówkami” mazowieckiej ekonomii społecznej, regularnie się rozwijają, odnotowują systematyczny wzrost popularności w swoich środowiskach, tworzą nowe miejsca pracy oraz mają istotny wpływ na rozwiązywanie lokalnych problemów społecznych

– tłumaczy Aleksander Kornatowski, dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Podmiot, który zdobędzie Super Markę, poza samym wyróżnieniem, otrzyma również nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. zł. 

Jak się zgłosić?

Aby wziąć udział w tegorocznej edycji konkursu, należy do 14 kwietnia 2023 r. przesłać wniosek zgłoszeniowy wraz z dołączoną do niego prezentacją zawierającą odpowiedzi na pytania sformułowane w kryteriach oceny danej kategorii, którą określa regulamin konkursu.

Wnioski można składać elektronicznie – na e-mail: andrzej.idziak@mcps.com.pl lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty do siedziby Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej na adres:

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Wydział Ekonomii Społecznej, pok. 502, V p.
ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa

z dopiskiem „Konkurs Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej 2023”.

Formularz wniosku oraz regulamin z dodatkowymi informacjami są dostępne na stronie: https://mcps.com.pl/rusza-konkurs-mazowiecka-marka-ekonomii-spolecznej-2023-pod-patronatem-marszalka-wojewodztwa-mazowieckiego/ekonomia-spoleczna/wydarzenia/


Do pobrania:


Kontakt dla mediów:

Hanna Maliszewska

rzeczniczka prasowa MCPS

tel. 798 810 794, e-mail: rzecznik@mcps.com.pl

Opublikowano wAktualności, Informacje prasowe, Wyroznione

Powiązane