Menu Zamknij

Mamy to! Mazowieckie Dzienne Domy Pobytu jako wzór na europejskim seminarium w Barcelonie

Dzienne Domy Pobytu dla osób z chorobami otępiennymi – autorski projekt MCPS, będzie prezentowana podczas spotkania „Social Services Leading Community Care” organizowanego październiku w Barcelonie.

„Wiodące usługi społeczne w opiece środowiskowej” („Social Services Leading Community Care”) to seminarium organizowane przez Europejską Sieć Społeczną (ESN) w Barcelonie. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zostało zaproszone do zaprezentowania prowadzonego od ponad 3 lat programu dotyczącego dziennych domów pobytu (DDP) dla osób z chorobami otępiennymi.

DDP-y – dobra praktyka w usługach społecznych

Do prezentacji podczas paneli dyskusyjnych zostało wybranych 9 spośród 23 propozycji. Wśród nich – nasz program DDP-ów, który będzie przedstawiony jako przykład dobrze zorganizowanych usług społecznych, umożliwiających osobom z tymi chorobami jak najdłuższe pozostawianie w swoim środowisku lokalnym.

Nasz projekt wpisał się w europejskie standardy. To kompleksowe działania – z jednej strony osoby dotknięte chorobą otrzymują rehabilitację dostosowaną do ich potrzeb. Z drugiej – rodzina otoczona jest wsparciem edukacyjnym i terapeutycznym, może liczyć na wytchnienie, uczyć się zająć sobą. Z trzeciej – następuje destygmatyzacja choroby w najbliższym środowisku. Ale program jest pomyślany tak, że korzystają nie tylko chorzy i ich rodziny. Organizacje prowadzące DDP-y nauczyły się pisać i prowadzić projekty, co pozwoli im sięgać chociażby po środki unijne, gdy te będą już dostępne

– podsumowuje Elżbieta Bogucka-Lityńska, zastępca dyrektora MCPS ds. społecznych.

Od strategii po konkretne rozwiązania

Podczas seminarium „dobre praktyki” prezentowane będą podczas trzech sesji plenarnych. Pierwszy z nich będzie poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie, jak dokończyć trwający od 20 lat proces przechodzenia w pomocy społecznej z modelu instytucjonalnego do opieki środowiskowej i czy potrzebne będą do tego procesu nadrzędne zintegrowane strategie opieki środowiskowej w całej Europie.

Druga sesja – w której będą prezentowane będą mazowieckie DDP-y – ma być poświęcony odpowiedzi na pytanie o to, jak deinstytucjonalizować w praktyce, czyli jak umożliwić ludziom pozostanie w środowiskach lokalnych, gdy są lub stają się coraz bardziej zależni od opieki. W ramach odpowiedzi na te pytania zostaną zaprezentowane konkretne projekty w obszarze wparcia środowiskowego dla: osób z niepełnosprawnościami, dzieci i młodzieży oraz osób starszych.

Trzeci panel będzie dotyczył odpowiedzi na pytanie, jak zapewnić wysoką jakość usług społecznych w opiece środowiskowej.

Więcej o inicjatywie dotyczącej DDP-ów na:https://mcps.com.pl/kategoria/alzheimer-dzienne-domy-pobytu/

Załączniki:

Opublikowano wAktualności, Informacje prasowe, Wyroznione

Powiązane