Menu Zamknij

Nowe miejsce na mapie Warszawy szansą dla osób wykluczonych

2,3 mln złotych dotacji z budżetu województwa zostanie przyznanych Spółdzielni socjalnej 4Smart na utworzenie pierwszego w Warszawie Centrum Integracji Społecznej.

Dzięki podpisanemu właśnie porozumieniu z warszawską Spółdzielnią socjalną 4Smart od 1 sierpnia 2024 roku przy ul. Grochowskiej 178/184 w Warszawie będzie działać Centrum Integracji Społecznej „HALT”. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej przekazało 2,3 mln zł z budżetu województwa, które przeznaczone zostaną na wyposażenie tego miejsca i sfinansowanie jego działalności przez pierwsze trzy miesiące. Dzięki temu powstaje właśnie pierwsze Centrum Integracji Społecznej w Warszawie – na Mazowszu jest ich już siedemnaste.

Spółdzielnia uzyskała rozpocznie swoją dzielność 1 sierpnia 2024 r. Planowana średnia roczna liczba uczestników to kilkanaście osób.

– Cieszymy się, że na terenie Warszawy powstanie pierwsze tego typu miejsce, które pozwoli osobom z różnymi trudnościami zdobyć odpowiednie kompetencje, by później odnaleźć się na rynku pracy i w społeczeństwie. Warto podkreślić, że mazowieckie centra integracji społecznej mają szansę dzięki decyzjom zarządu województwa na realne wsparcie, bo kwota 2,3 mln zł jest solidnym zastrzykiem przy uruchamianiu tego typu działalności. Liczę na to, że profil tego CIS-u pozwoli jego uczestnikom nabyć umiejętności, które w Warszawie są cenione

– powiedział Aleksander Kornatowski, dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Uczenie się życia na nowo

Centra Integracji Społecznej (CIS) z założenia są miejscami, w których osoby będące w trudnej sytuacji mogą liczyć na reintegrację społeczną i zawodową. Z tego typu miejsc mogą skorzystać m.in. osoby w kryzysie bezdomności, uzależnione od alkoholu, uzależnione od narkotyków, z zaburzeniami psychicznymi, długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, zwalniane z zakładów karnych lub uchodźcy.

Dzięki prowadzonym w CIS zajęciom, warsztatom, przyuczaniu do różnej pracy, osoby te mogą liczyć na ponowne albo pierwsze odnalezienie się w rolach społecznych, odbudowanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy lub w ogóle nabycie takich umiejętności.

– W tym roku udało nam się zarejestrować pierwsze Centrum Integracji Społecznej na terenie Warszawy. Dzięki wsparciu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej będziemy mogli ruszyć już 1 sierpnia. Chcielibyśmy, żeby w CIS-ie średnio rocznie pracowało ok. 15 osób, a w ciągu 3 lat – 60 osób. Będziemy szkolić w trzech zawodach: menedżer sportu, sprzedawca internetowy oraz pracownicy biurowi

– wyjaśnił Janusz Domalewski pełnomocnik Spółdzielni Socjalnej 4Smart.

W CIS wsparcie psychologiczne łączy się z terapią przez pracę, w tym z rozwojem zawodowym.

Nowe kompetencje

Każdy z CIS-ów stawia na inną formę usług, które może zaoferować później na otwartym rynku. W zależności od profilu działania, prowadzi przyuczenie do wykonywania konkretnych zadań.

Jakie kompetencje będzie można nabyć w ramach działalności wytwórczej, handlowej lub usługowej?

Kompetencje pracownika produkcji

Uczestnicy nabędą kompetencje produkcyjne, związane z obróbką materiałów, projektowaniem graficznym i produkcją gadżetów reklamowych takich jak odzież, medale i trofea sportowe, ale również mniejsze gadżety reklamowe – jak smycze, podkładki pod mysz, długopisy czy kubki.

Zdobędą również wiedzę z zakresu logistyki produkcji, efektywnego dysponowania pracownikami i tworzenia linii produkcyjnych, współpracy z innymi pracownikami produkcji, zwięzłości komunikacji i sposobów na oszczędzanie czasu przeznaczanego na produkcję.

Organizator wydarzeń sportowych

Szkolenie to będzie obejmować naukę planowania i organizacji treningów oraz wydarzeń sportowych, diagnozowania stanu fizycznego sportowców, a także prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością sportową. Będzie to również nauka pozyskiwania inwestorów i reklamodawców, budowania zainteresowania mediów organizowanymi wydarzeniami, poszukiwania patronatów, partnerów logistycznych i strategicznych, budżetowania wydarzeń sportowych i ich rozliczania oraz zarządzania zespołem realizującym planowane imprezy.

Ważnym aspektem będzie również przygotowanie do pracy z dokumentacją przedsięwzięć sportowych, zarówno w rozumieniu budżetowania i rozliczania imprez, jak i stałej pracy z dokumentacją uczestników długotrwałych przedsięwzięć sportowych, jaka jest obecna np. w klubach sportowych.

Sprzedaż i obsługa klienta

Szkolenie w tym zakresie będzie uwzględniało naukę technik sprzedażowych – bezpośrednich i zdalnych, kompetencje werbalne i niewerbalne, umiejętności negocjacyjne, pracę na „ciepłych kontaktach” – jak również samodzielne poszukiwanie klientów i tworzenie baz klientów, umiejętności utrzymywania pozytywnych relacji z klientami i podtrzymanie klienta.

Uczestnicy zdobędą kompetencje komunikacyjne, ale również umiejętności tworzenia i prezentowania ofert i produktów, umiejętności pracy w zespole oraz samodzielnej pracy na KPI. Poznają zagadnienia związane z pracą w zespole zarówno z poziomu członka zespołu, jak i osób zarządzających zespołem.

Pracownik magazynowy

Do zdobycia są kompetencje z zakresu logistyki magazynowej, pracy z dokumentacją magazynową, przyjmowaniem i wysyłką towarów, kontrolowaniem przemieszczeń magazynowych. Możliwe są również kursy operatorów wózków widłowych, przy współpracy z podmiotami zewnętrznymi, co wiąże się nie tylko z dodatkowym szkoleniem uczestników, ale współpracą z potencjalnym miejscem przyszłego ich zatrudnienia.

Spółdzielnia socjalna 4SMART

Spółdzielnia socjalna 4SMART od 2016 r. zajmuje się wspieraniem działań prospołecznych i osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym – w szczególności dzieci, młodzież, osób wchodzących w dorosłość, seniorów, a także osób w trudnej sytuacji życiowej, zawodowej, finansowej i społecznej.

Prowadzi szeroko pojęte działania aktywizujące społecznie i zawodowo, np. organizację miejsc pracy, prowadzenie kursów i szkoleń, działania edukujące i przygotowujące do życia dorosłego czy  informatyzację osób starszych niwelującą ich wykluczenie społeczne.

Kontakt dla mediów:

Hanna Maliszewska

rzeczniczka prasowa

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

tel. 798 810 794

e-mail: rzecznik@mcps.com.pl

Opublikowano wAktualności mazowieckiej ekonomii społecznej, Ekonomia Społeczna, Informacje prasowe, Wyroznione

Powiązane