Menu Zamknij

Ośrodki wsparcia ekonomii społecznej – dotacje i doradztwo dla PES

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) – to organizacja pozarządowa wspierająca rozwój przedsiębiorczości społecznej. Wspiera osoby indywidualne zainteresowane uruchomieniem przedsięwzięć z zakresu przedsiębiorczości społecznej, podmioty ekonomii społecznej oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Odbiorcami działań OWES są: osoby fizyczne, a w szczególności zagrożone wykluczeniem społecznym i/lub zawodowym, grupy inicjatywne, które chcą założyć podmiot ekonomii społecznej lub przedsiębiorstwo społeczne, podmioty ekonomii społecznej (fundacje i stowarzyszenia zajmujące się szeroko rozumianą aktywizacją społeczną i zawodową osób zagrożonych marginalizacją oraz wykluczeniem społecznym), przedsiębiorstwa społeczne, jednostki samorządu terytorialnego oraz firmy i instytucje z otoczenia ekonomii społecznej.

OWES w ramach swoich działań zapewnia:

 • ANIMACJĘ LOKALNĄ (integracja środowiska, reprezentowanie środowiska, promocja działalności środowiska);
 • DORADZTWO (ogólne, prawne, księgowo-podatkowe, menadżerskim, finansowym, marketingowym, branżowym);
 • SZKOLENIA (powoływanie i prowadzenie przedsiębiorstw społecznych);
 • DOTACJE (dotacje na miejsca pracy dla osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym, wsparcie pomostowe dla nowopowstałych miejsc pracy).

W województwie mazowieckim funkcjonują następujące OWES-y, które uzyskały akredytację Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

 1. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego prowadzony jest przez  Stowarzyszenie Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego (CISI). Obsługuje podregion płocki (powiaty: gostyniński, płocki, sierpecki i Płock). Strona internetowa, email: sekretariat@owes.eu.
  • Biuro projektu: Al. Kilińskiego 12A, 09-400 Płock, tel.: 605 044 419.
 2. Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (mOWES) prowadzony przez Fundację Fundusz Współpracy w podregionie ostrołęckim, ciechanowskim i radomskim (powiaty: białobrzeski, ciechanowski, kozienicki, lipski, makowski, mławski, ostrołęcki, ostrowski, płoński, przasnyski, przysuski, pułtuski, radomski, szydłowiecki, wyszkowski, zwoleński, żuromiński oraz Ostrołęka i Radom). Strona internetowa mOWES, profil facebook mOWES, email: mowes@mowes.pl.
  • Biuro projektu: ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa, infolinia projektu:  663 831 435, godziny otwarcia: poniedziałek–piątek, godz. 9.00-17.00;
  • Podregion ciechanowski – biuro: Plac Kościuszki 7 lok. 5, 06-400 Ciechanów – tel.: 503 932 068;
  • Podregion ostrołęcki – biuro: Centrum Inkubacji i Rozwoju PES w Ostrołęce, ul. Kołobrzeska 11, 07-410 Ostrołęka, tel.: 604 243 272, dyżury w biurze wtorki, czwartki 14-18:00;
  • Podregion radomski – biuro: ul. 25-go Czerwca 45, 26-600 Radom, tel: 600 923 287.
 3. Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzi działania w podregionie warszawsko-zachodnim i żyrardowskim (powiaty: grójecki, sochaczewski, żyrardowski), prowadzony jest przez Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS. Strona internetowa LOWES, e-mail: boris@boris.org.pl.
  • Biuro projektu: ul. Warecka 4/6, 00-040 Warszawa tel. 22 620 31 92, 22 890 94 49.
 4. Siedlecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (SOWES) prowadzony jest przez Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (FRSO) – lider i Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku (partner) oraz Biuro Rachunkowe M. Bobryk, O. Michałowska (partner). Obsługuje podregion siedlecki (powiaty: garwoliński, łosicki, siedlecki, sokołowski, węgrowski oraz Siedlce i Warszawa). Strona internetowa FRSO, profil facebook FRSO.
  • Biuro projektu: ul. Kłopotowskiego 6 m 59/60, 03-717 Warszawa , tel.: 22 616 33 16
  • Biuro projektu: ul. Chopina 10, 08-110 Siedlce, tel.: 25 631 81 98, biuro@krzesk.pl
 5. Warszawski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (WOWES) prowadzi działania w subregionach: m.st. Warszawa i warszawsko-wschodnim (grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni, wołomiński, Warszawa), prowadzony jest przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE) w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS oraz Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (FRSO). Strona internetowa WOWES, email:fise@fise.org.pl.
  • Biuro projektu: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, ul. Nowy Świat 49 lok. 201, 00-042 Warszawa, tel. 575 593 203.

Wsparcie OWES finansowane jest ze środków Unii Europejskiej oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Opublikowano wWsparcie ekonomii społecznej (CIS, KIS, OWES, pożyczki, urząd pracy)

Powiązane