Menu Zamknij

Pożyczki dla PES od Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach

Na podstawie umowy podpisanej przez BGK z Ministrem Rodziny i Polityki Społecznej (MRPS) BGK pełni rolę Menedżera Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach wyłoniona w ramach postępowania przetargowego zorganizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego pełniącego rolę Menedżera Funduszu Funduszy pełni rolę Pośrednika Finansowego, któremu zostało powierzone utworzenie i zarządzanie Instrumentu Finansowego w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wdrożenie instrumentu pożyczkowego w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej” realizowanego w Działaniu 2.9 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoju na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ofercie dwa rodzaje pożyczek:

  • Pożyczki na start dla podmiotów, które działają do 12 miesięcy
  • Pożyczki na rozwój dla podmiotów, które działają dłużej niż 12 miesięcy.

Link do strony internetowej Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach (link otwiera nowe okno przeglądarki).


Źródło informacji: Strona internetowa Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach (link otwiera nowe okno przeglądarki).

Opublikowano wWsparcie ekonomii społecznej (CIS, KIS, OWES, pożyczki, urząd pracy)

Powiązane