Menu Zamknij

Ogłoszenie o wszczęciu procedury wyboru członków Rady Zatrudnienia Socjalnego

Logotyp Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie Rady Zatrudnienia Socjalnego, Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza nabór kandydatów na członków Rady Zatrudnienia Socjalnego zgłaszanych przez:

  • wojewodów,
  • podmioty zatrudnienia socjalnego,
  • organizacje społeczne i zawodowe.

Zgłoszenia kandydatów na członków Rady Zatrudnienia Socjalnego należy składać na załączonym formularzu w terminie do dnia 19 września 2022 r. (liczy się data stempla pocztowego), na adres:

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa – z dopiskiemKandydatura do Rady Zatrudnienia Socjalnego

oraz na adres mailowy: beata.kur@mrips.gov.pl

– w tytule wiadomości wpisując „Kandydatura do Rady Zatrudnienia Socjalnego”.

Spośród nadesłanych zgłoszeń Minister Rodziny i Polityki Społecznej wybierze członków Rady Zatrudnienia Socjalnego, którzy zostaną o tym fakcie poinformowani. Informacja o wyborze zostanie zamieszczona także na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Panią Beatą Kur: beata.kur@mrips.gov.pl

Szczegółowe informacje w sprawie naboru oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są również na stronie MRiPS.

Źródło: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej (strona otwiera się w nowym oknie przeglądarki).

Opublikowano wAktualności mazowieckiej ekonomii społecznej

Powiązane