Menu Zamknij

Osoby z niepełnosprawnościami z większą szansą na integrację społeczną i usamodzielnienie

Likwidacja barier architektonicznych czy budowa domu dla osób z niepełnosprawnościami – to tylko niektóre z projektów, które otrzymały w tym roku ponad 1,75 mln zł dofinasowania. Środki przekazane przez samorząd województwa pochodzą z PFRON. W piątkowym podpisaniu umów w Płocku wzięli udział marszałek województwa mazowieckiego – Adam Struzik, Aleksander Kornatowski – dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej oraz beneficjenci.

W marcu tego roku radni województwa mazowieckiego podzielili 24 mln zł środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które przyznane zostały Mazowszu na zadania realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

– W tym roku środki, nad podziałem których obradowali radni województwa, to aż 24 mln zł. Do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wpłynęły 22 wnioski o dofinansowanie tzw. robót budowlanych, ale pozytywną weryfikację formalną przeszło 12 z nich. Na podstawie wnioskowanych kwot i zobowiązań wynikających z już prowadzonych projektów wieloletnich, zdecydowaliśmy, że na ten cel zabezpieczonych będzie ponad 6,2 mln zł. Cieszymy się, że wśród nich znalazł się m.in. projekt budowy domu dla osób z niepełnosprawnościami w Mocarzewie czy przebudowa Przedszkola Miejskiego w Pułtusku

– mówi Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.

Dofinansowanie robót budowlanych w obiektach, które służą rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami, pozwala stworzyć przestrzeń dostępną właśnie dla tych osób. Prace mogą mieć różny zakres, ale nie mogą wiązać się tylko z rozbiórką obiektu.

– Obiekty, które dostały dofinansowanie na przebudowę często są na co dzień użytkowane przez osoby z niepełnosprawnościami, dlatego dostępność tych budynków jest priorytetem. Aby osoby z niepełnosprawnościami mogły samodzielnie skorzystać z pomocy, niezbędne jest stworzenie przestrzeni bezpiecznej i dostępnej dla każdego. Dziś podpisaliśmy umowy na modernizację budynków, które są przeznaczone m.in. dla dzieci z niepełnosprawnościami. Z niecierpliwością czekamy na efekty pracy

– mówi dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, Aleksander Kornatowski.

„Dom Mocarzy” w Mocarzewie (pow. gostyniński)

Fundacja „Bogaci Miłosierdziem” stworzy dom dla osób z niepełnosprawnościami, na który otrzymała od sejmiku województwa w sumie ponad 3 mln zł dofinansowania (w tym roku to ok. 280 tys. zł, ale projekt będzie realizowany przez trzy lata). W „Domu Mocarzy” będą mogły zamieszkać osoby z niepełnosprawnościami, głównie intelektualną, po ukończeniu 25. roku życia. W tej chwili w Mocarzewie znajduje się Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy oraz Zespół Szkół i Placówek Specjalnych, w którym dzieci i młodzież nie tylko się uczą, ale też na co dzień mieszkają. Po ukończeniu 25. roku życia z powodów formalnych muszą opuścić placówkę. Niestety, nie zawsze mogą wrócić do rodzinnego domu, a bywa, że jeśli wrócą, pozostają w nim odizolowani od reszty społeczeństwa. Stąd potrzeba wybudowania obiektu, w którym będą mogli mieszkać, integrując się nadal ze społecznością lokalną. Powstanie wiec 4-kondygancyjny budynek, w pełni dostosowany do potrzeb jego mieszkańców.

Zmiany w DPS w Bądzynie (pow. żuromiński)

Dom Pomocy Społecznej w Bądzynie prowadzony przez starostwo powiatu żuromińskiego przeznaczony jest dla 64 osób z niepełnosprawnością intelektualną. Budynek pochodzi z lat 80-tych i nie spełnia obecnych standardów. Konieczny jest więc remont, dzięki któremu mieszkańcy DPS-u będą mogli liczyć na ułatwione poruszanie się po nim i dogodne korzystanie z całej przestrzeni, co ułatwi ich rehabilitację społeczną. Na ten roczny projekt przeznaczono prawie 160 tys. zł.

Przedszkola z przestrzenią do rozwoju

Obecnie Przedszkole Miejskie w Pułtusku nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ze względu m.in. na zbyt małą powierzchnię. W ramach trzyletniego projektu, na który sejmik przyznał gminie Pułtusk ponad 5,5 mln zł dofinansowania(tegoroczne to ok. 162 tys. zł),zostanie wybudowane dwukondygnacyjne nowe skrzydło. Pozwoli to pomieścić cztery nowe oddziały przedszkolne (po dwie grupy na każdym piętrze) oraz stworzyć dodatkową salę wielofunkcyjno-sensoryczną. Wśród podopiecznym przedszkola są dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności. Nowa sala stanie się miejscem odpowiednim do prowadzenia ich rehabilitacji i wsparcia ich rozwoju. W obiekcie zostanie zamontowana winda. Nowe skrzydło będzie połączone ze starym obiektem łącznikiem.

Dofinasowanie otrzymało również Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (Siostry Pallotynki) Prowincja Polska, które ponad 790 tys. zł przeznaczy na budowę nowej i przebudowę starej pochylni, przebudowę tarasu i schodów, a także montaż oznaczeń dla osób słabowidzących oraz docieplenie budynku Publicznego Przedszkola Integracyjnego w Warszawie. Obecnie przedszkole ma 5 oddziałów integracyjnych, do których uczęszcza 100 dzieci, w tym 16 z orzeczeniem (słabowidzące, słabosłyszące, niepełnosprawne ruchowo, w spektrum autyzmu, z epilepsją czy z niepełnosprawnością intelektualną). Obiekt jest częściowo wyremontowany i dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, niestety podjazdy mają zbyt duże nachylenie, są zbyt wąskie i nie mają barierek. Dzięki trzyletniemu dofinasowaniu obiekt będzie dostosowany do potrzeb najmłodszych. Tegoroczna kwota wsparcia to ponad 191 tys. zł.

Zmiany w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Ołtarzewie (pow. warszawski zach.)

Wyższe Seminarium Duchowne w Ołtarzewie otrzymało prawie 1,4 mln zł dofinansowania na przebudowę Centrum Edukacyjno-Formacyjnego (w tym roku to ponad 962,7 tys. zł wsparcia). Dzięki dwuletniemu projektowi budynek Centrum przejdzie kompleksowe zmiany, które sprawią, że miejsce to stanie się dostępne dla wszystkich jego odbiorców. Przebudowane będzie wejście główne i tylne, wybudowane zostaną dwie windy (wewnętrzna i zewnętrzna). Dofinansowanie umożliwi również budowę sali spotkań z tarasem, a także remont pięciu ogólnodostępnych łazienek i trzech łazienek w pokojach jednoosobowych. Obecnie obiekt ma dwa skrzydła i połączony jest łącznikiem. Ostatnie piętro jest odseparowane, co utrudnia komunikację na tym piętrze pomiędzy skrzydłami. Nie ma również windy oraz pokoi dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Ponieważ w obiekcie organizowane są wydarzenia kulturalne, szkolenia, konferencje i warsztaty, w których biorą udział osoby z niepełnosprawnościami, konieczna jest przebudowa obiektu, która sprawi, że powstanie w pełni dostępna dla każdego przestrzeń.

Podział środków z PFRON

Dofinansowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych wynika z zapisów tzw. ustawy o rehabilitacji (ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Środki na ten cel pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) i przydzielane są poszczególnym województwom zgodnie z algorytmem.

W ubiegłym roku do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wpłynęły 22 wnioski o dofinansowanie robót budowlanych, ale pozytywną weryfikację formalną przeszło 12 z nich. Prace budowlane mogą dotyczyć tylko takich obiektów, które służą rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Nie mogą to być rozbiórki obiektów, ale mogą – przebudowy lub remonty.

Na podstawie wnioskowanych kwot i zobowiązań wynikających z już prowadzonych projektów wieloletnich, radni zdecydowali, że na ten cel zabezpieczonych będzie ponad 6,2 mln zł. Prawie 13,5 mln zł przeznaczonych jest na dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej (ZAZ). Ponad 4,5 mln zł to pula na dofinansowanie inicjatyw dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami prowadzonych przez fundacje i organizacje pozarządowe.

Kontakt dla mediów:

Hanna Maliszewska

rzeczniczka prasowa

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

tel. 798 810 794

e-mail: rzecznik@mcps.com.pl

Marta Milewska

Rzecznik Prasowy

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974

e-mail: rzecznik@mazovia.pl

Opublikowano wAktualności, Informacje prasowe, Osoby z Niepełnosprawnością, Wyroznione

Powiązane