Menu Zamknij

Ponad 120 tys. posiłków dla uchodźców z Ukrainy

Niesamodzielni i schorowani uchodźcy z Ukrainy przebywający na Mazowszu będą mogli skorzystać z posiłków dofinansowanych przez samorząd województwa mazowieckiego. Z budżetu województwa zostanie przekazanych na ten cel blisko 3 mln zł, które pozwolą na przygotowanie ok. 126 tysięcy dwudaniowych obiadów. W akcję żywieniową zaangażowanych będzie 16 podmiotów ekonomii społecznej z całego Mazowsza.

Dzisiaj w Urzędzie Marszałkowskim, w obecności marszałka Adama Struzika oraz członkini zarządu województwa mazowieckiego – Elżbiety Lanc podpisano umowy w tej sprawie.

Według danych Straży Granicznej z 27 marca 2023 roku, od początku wojny, odprawiono na granicy 10,6 mln osób uciekających przed wojną z Ukrainy. Szacuje się, że w Polsce przebywa aktualnie ponad 2 mln osób pochodzenia ukraińskiego, z czego ok. 20 proc. na terenie województwa mazowieckiego.

W ramach działań pomocowych adresowanych do osób uciekających przed wojną w Ukrainie, mieści się również dofinansowanie do posiłków. Zarówno samorządy lokalne, jak i organizacje pozarządowe mają wielu podopiecznych, którzy nadal potrzebują takiego wsparcia, stąd m.in. decyzja o przekazaniu na ten cel kolejnych 3 mln zł – mówił podczas dzisiejszego podpisywania umów Marszałek Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej prowadzi wraz z dziewięcioma partnerami – samorządami lokalnymi, projekt „Mazowsze dla Ukrainy”, który finansowany jest ze środków unijnych (wartość projektu to 16,8 mln zł, z czego ok. 13,5 mln zł to dofinansowanie z UE). Partnerami są samorządy, na terenie których nadal przebywa wiele osób z Ukrainy.

– „Trwa rekrutacja osób, które będą mogły skorzystać np. z tłumaczeń, nauki języka polskiego, doradztwa zawodowego czy wsparcia psychologicznego. Miejsca, które odwiedzamy, pokazują ogrom potrzeb. Osoby, które pozostały w naszym kraju, a które wymagają pomocy, to najczęściej osoby z niepełnosprawnościami albo matki z niepełnosprawnymi dziećmi, którymi trzeba się cały czas zajmować, są też osoby starsze” – wyjaśniał Aleksander Kornatowski, dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Posiłki będzie przygotowywać 16 podmiotów ekonomii społecznej, które na co dzień prowadzą bary, restauracje lub zajmują się cateringiem.

„Łączymy dwie ważne inicjatywy. Z jednej strony wsparcie dla osób potrzebujących z Ukrainy, ze wsparciem podmiotów ekonomii społecznej, które na co dzień działają na rzecz osób wykluczonych na Mazowsza. Dzisiejsze podpisanie umów oznacza, że posiłki będą mogły być przekazane już w czasie zbliżających się świąt wielkanocnych, jak również – tych prawosławnych, obchodzonych troszkę później, według kalendarza gregoriańskiego” – uzupełniła Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa.

W Warszawie i okolicach zaangażowane w to przedsięwzięcie będą: Spółdzielnia Socjalna „Kto rano wstaje”, Fundacja „Człowiek w potrzebie” oraz Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” z Warszawy oraz Powiatowe Centrum Integracji Społecznej z Legionowa, które przygotują w sumie: 38,8 tys. posiłków.

– „W ramach realizowanej umowy będziemy współpracować z Fundacją Palianytsia, która na co dzień opiekuje się ponad tysiącem uchodźców z Ukrainy, a którzy  są zakwaterowani w dwóch ośrodkach na terenie Warszawy. Bardzo się cieszymy, że będziemy mogli im pomóc, biorąc udział w akcji żywieniowej. Widzimy, jak bardzo jest to dla nich ważne” – powiedział Wojciech Jóźwiak ze Spółdzielni Socjalnej „Kto rano wstaje”.

subregionie siedleckim posiłki będzie przygotowywać Centrum Integracji Społecznej oraz Zakład Aktywności Zawodowej, oba prowadzone przez Caritas Diecezji Siedleckiej oraz Spółdzielnia Socjalna „Czarny Bez” z Węgrowa. W tej części województwa wydanych zostanie ponad 15,7 tys. posiłków.

– „W tej wyjątkowej akcji bierzemy udział już po raz drugi. Rok temu, po wybuchu wojny w Ukrainie, okazało się, że w tak małym mieście jak Węgrów, jest bardzo dużo Ukraińców. Zaangażowanie w pomoc było więc naturalnym odruchem. Dzięki wsparciu parafii luterańskiej będziemy przygotowywać ok. 60 posiłków dziennie dla najbardziej potrzebujących. Do września planujemy ich wydać ponad 3 tys.” – powiedziała Anna Gaik, prezes Spółdzielni Socjalnej „Czarny Bez”.

W subregionie radomskim posiłki przygotują tak jak ostatnio: Fundacja „Dobry Duszek”, Przedsiębiorstwo Społeczne „Gospoda Jaskółeczka” oraz Stowarzyszenie „Razem”. W ten sposób osoby z Ukrainy będą mogły liczyć na ponad 15,7 tys. posiłków.

– „Nasze stowarzyszenie jest zaangażowane w pomoc Ukraińcom praktycznie od początku wybuchu wojny. Już po raz trzeci dostaliśmy fundusze, które są przeznaczone na wsparcie osób z Ukrainy. Ponieważ wciąż napływają nowe osoby, zainteresowanie posiłkami jest duże. Z wydawaniem obiadów ruszamy tuż po świętach wielkanocnych. Szacujemy, że dziennie będziemy przygotowywać od 80 do 100 posiłków, ale jeżeli zajdzie taka potrzeba, jesteśmy przygotowani również na większą ilość” – dodała Dagmara Janas, prezeska Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RAZEM”.

W subregionie ostrołęckim w gotowanie dla Ukraińców zaangażowane będą: Spółdzielnia Socjalna „Na Wspólnej” w Ostrołęce oraz Spółdzielnia Socjalna „Integracja” w Adelinie (w gm. Zabrodzie, w pow. wyszkowskim), które wydadzą łącznie: 14,9 tys. posiłków.

W subregionach ciechanowskim i płockim osoby z Ukrainy będą mogły liczyć na wsparcie żywieniowe od Grupy AS Sp. z o.o. (obejmującej swym działaniem Mławę, Płock i Płońsk), Fundacji Mocni Mocą Nadziei (operującej na terenie Gostynina, Płocka i Sierpca), Rolniczy Zakład Aktywności Zawodowej dla Niewidomych w Stanisławowie (w gm. Drobin) oraz Spółdzielnia Socjalna „Centrum Usług Środowiskowych” z Drobina. W sumie zostanie wydanych w tej części Mazowsza: 40,7 tys. posiłków.

– „Z przygotowywanych przez nas posiłków korzystają zarówno uchodźcy, którzy przebywają w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania, jak i ci, którzy znaleźli zakwaterowanie samodzielnie. Potrzeb wciąż nie brakuje, więc cieszymy się, że będziemy mogli im pomóc” – wyjaśniał Michał Jaros, prezes Grupy AS Sp. z o.o.

Wszystkie podmioty, które wezmą udział w tej akcji żywieniowej dysponują nie tylko odpowiednimi warunkami technicznymi do prowadzenia żywienia zbiorowego, ale również odpowiednimi zezwoleniami sanitarnymi. Posiadają też wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu i wydawaniu posiłków, prowadząc na co dzień bary i restauracje lub świadcząc usługi cateringowe.

 „Wiele organizacji pozarządowych z Mazowsza nadal angażuje się w pomoc uchodźcom z Ukrainy. Akcja żywieniowa bardzo dobrze sprawdziła się w zeszłym roku. Angażując do jej realizacji mazowieckie podmioty ekonomii społecznej – wspieramy uchodźców, ale też reintegrację społeczną i zawodową osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych” – mówiła Elżbieta Bogucka, zastępca dyrektora MCPS ds. społecznych. Akcję wydawania posiłków zaplanowano do końca września 2023 roku.

Opublikowano wAktualności, Aktualności mazowieckiej ekonomii społecznej

Powiązane