Menu Zamknij

Ponad 1,8 mln zł ze środków PFRON na likwidację barier architektonicznych

Nowe windy, zmiany w podjazdach do budynków, przestrzenie dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – to efekty dofinansowania ze środków PFRON przyznanego przez zarząd województwa. Dziś podpisanych zostało sześć umów na ponad 1,8 mln zł, które pozwolą zmienić obiekty w kilku częściach Mazowsza.

Projekty dotyczą robót budowlanych wykonywanych w budynkach, które służą rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami. Chodzi o stworzenie przestrzeni dostępnej właśnie dla tych osób. Prace mogą mieć różny zakres, ale nie mogą wiązać się z całkowitą rozbiórką obiektu.

– Przełamywanie barier architektonicznych ma ogromne znaczenie w zapewnieniu dostępności do placówek publicznych, które powinny być właśnie dostępne dla każdego. Projekty, na które dziś podpisaliśmy umowy, to często miejsca, w których osoby z niepełnosprawnościami przebywają na co dzień. Dlatego stworzenie dostępnych przestrzeni w tych miejscach, umożliwienie swobodnego poruszania się po nich jest tak istotne

– mówił marszałek Adam Struzik.

O dofinansowanie mogły ubiegać się samorządy lokalne, organizacje i przedsiębiorcy. Do końca listopada poprzedniego roku (bo taki jest formalny termin) do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wpłynęły w sumie 24 wnioski. Pozytywną weryfikację formalną przeszło 14 z nich. Ostatecznie dziewięć skorzysta z dofinansowania.

Dostępne liceum w Sierpcu

Samorząd powiatu sierpeckiego chce jeszcze w tym roku zapewnić osobom z niepełnosprawnościami – zwłaszcza uczniom Liceum Ogólnokształcącego im. mjr. Henryka Sucharskiego w Sierpcu dostęp do wszystkich obiektów szkolnych (dotacja 97 tys. zł). W tym celu zaplanowane zostały budowa podjazdu, przebudowa schodów i drzwi wejściowych oraz stworzenie odpowiednio dostępnego parkingu. Obecnie uczniowie z niepełnosprawnością ruchową są wnoszeni przez innych uczniów i pracowników liceum. Stworzenie dostępnej przestrzeni ułatwi im dostęp do bazy edukacyjnej szkoły i zajęć sportowych, a to ma wpływ na rehabilitację społeczną tej młodzieży.

W Pułtusku kolejne przedszkole z oddziałami integracyjnymi

Przedszkole Miejskie nr 5 w Pułtusku czekają ogromne zmiany. Inwestycja zacznie się jeszcze w tym roku, ale prace potrwają do 2024 r. W tym roku przyznana dotacja wynosi 871 tys. zł, ale w kolejnych latach zaplanowane jest dalsze dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 3,8 mln zł. Dzięki temu powstanie zupełnie nowa przestrzeń, która pomieści przedszkole z oddziałami integracyjnymi. To pozwoli stworzyć miejsce odpowiedniej opieki, rehabilitacji i integracji dzieci, a także usprawni dostęp do obiektu rodzicom, którzy są niepełnosprawni ruchowo.

W ramach zmian zaplanowano m.in. budowę nowego dwukondygnacyjnego skrzydła przedszkola. Dzięki temu powstanie miejsce dla ok. 100 dzieci. Nowa powierzchnia to nie tylko sale dla grup przedszkolnych, ale i wielofunkcyjna sala, w której będą mogły odbywać się zajęcia wspomagania terapii zaburzeń integracji sensorycznej.

Przebudowana zostanie również istniejąca już część przedszkola – tak, by tworzyła z nowym skrzydłem funkcjonalną całość dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zmiany obejmą również chodnik przed wejściem i parking.

Windy w DPS w Bramkach i starostwie w Ożarowie Mazowieckim

Samorząd powiatu warszawskiego zachodniego będzie realizował dwa projekty (w tym roku w sumie prawie 500 tys. zł dofinansowania). Pierwszy z nich jest projektem rocznym i dotyczy przebudowy i rozbudowy budynku „Hostel” na terenie Domu Pomocy Społecznej w Bramkach. Przebywają w nim osoby ze sprzężonymi niepełnosprawnościami (osoby przewlekle psychicznie chore, u których występują inne niepełnosprawności, m.in. ruchowa, wzorku, neurologiczna), ale samodzielne bytowo. Sposób działania obiektu ma z założenia przypominać niezależne mieszkania przygotowujące mieszkańców do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Aby mogli oni swobodnie poruszać się po budynku, konieczna jest winda, która powstanie właśnie dzięki dotacji (396 tys. zł ze środków PFRON).

Drugi projekt rozłożony jest na lata 2022 i 2023 i dotyczy budowy windy trzyprzystankowej wraz z przebudową świetlika w budynku Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim. Pozwoli to na drugiej kondygnacji budynku stworzyć „Klub wsparcia” – miejsca służącemu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu. Możliwe będzie tam organizowanie pomocy psychologicznej, doradztwa dotyczącego wsparcia finansowego, uruchomienia działalności gospodarczej oraz poradnictwa prawnego. W tym roku dofinansowanie ze środków PFRON wynosi ponad 103 tys. zł, a kolejne 320 tys. zł zaplanowane jest na przyszły rok.

Zmiany w DPS w Brwinowie

Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej otrzymało w tym roku 157 tys. zł na projekt trzyletni (kolejne 620 tys. zł zaplanowane jest na następne lata) na przebudowę poddasza w prowadzonym przez nich Domu Pomocy Społecznej w Brwinowie. Powstanie tam 12 pokoi mieszkalnych (dziewięć 2-osobowych i trzy 1-osobowe) i sale rehabilitacyjne. Pozwoli to stworzyć kolejnych 21 miejsc dla osób z niepełnosprawnościami, które są całkowicie niesamodzielne. W DPS-ie prowadzony jest projekt „Pokonamy bariery” (również ze środków PFRON), w ramach którego prowadzona jest kompleksowa rehabilitacja, zwiększająca samodzielność osób z niepełnosprawnościami. Nowa przestrzeń sprawi, że zamiast 55 osób skorzysta z tego nawet 76.

DPS w Pruszkowie z nową windą

Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego dzięki prawie 194 tys. zł dofinansowaniaz PFRON będzie mogło wymienić windę (dźwig osobowy) w Domu Pomocy Społecznej w Pruszkowie. Obecna nie spełnia wymogów, nie obejmuje wszystkich kondygnacji budynku, a przede wszystkim jest za mała, by osoby z niepełnosprawnościami mogły z niej swobodnie korzystać. Nowy dźwig osobowy i nowy przystanek na poziomie -1 pozwolą swobodniej przemieszczać się mieszkańcom po obiekcie, a tym samym korzystać ze wszystkich zajęć terapeutycznych prowadzonych w DPS-ie.

Podział środków z PFRON

– Środki pochodzące z PFRON na rok 2022, to środki, które od lat wspierają trzy obszary działań dotyczących osób z niepełnosprawnościami: działalność zakładów aktywności zawodowej, dofinasowanie robót budowlanych w konkretnych obiektach oraz dotacje dla organizacji pozarządowych, które działają na rzecz rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Dziś podpisaliśmy umowę na projekty dotyczące zmian w budynkach, ale lada moment ruszają konkursy dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami

– podsumował Aleksander Kornatowski, dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Dofinansowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych wynika z zapisów tzw. ustawy o rehabilitacji (ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Środki na ten cel pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) i przydzielane są poszczególnym województwom zgodnie z algorytmem. Na 2022 r. PFRON przyznał samorządowi województwa mazowieckiego ponad 18,2 mln zł na realizację ustawowych zadań. Radni województwa podczas marcowego sejmiku przyjęli podział tych środków, przeznaczając prawie 6,9 mln zł na podstawie wnioskowanych kwot oraz biorąc pod uwagę trwające wieloletnie projekty. Radni zdecydowali, że 3,3 mln zł to zabezpieczenie zobowiązań wynikających z wieloletnich umów, a tegoroczne dofinansowanie miało wynieść 3,5 mln zł. Zarząd województwa mazowieckiego dokonał podziału tych środków na dofinansowanie konkretnych projektów na roboty budowlane. W ostateczności dofinansowanie ich wyniesie 2,9 mln zł, a 581 tys. zł zasiliło pulę środków przeznaczonych na otwarte konkursy ofert dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami.
Hanna Maliszewska

rzeczniczka prasowa

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

tel. 798 810 794

e-mail: rzecznik@mcps.com.pl

Opublikowano wArchiwum, Archiwum, Informacje prasowe

Powiązane