Menu Zamknij

Ponad 2 mln zł na działalność nowego Centrum Integracji Społecznej w Płocku

infografika: 2 mln zł na nowe Centrum Integracji Społecznej w Płocku. W prawym górnym rogu symboliczne zdjęcie dłoni z ziarnami

Tradycyjny chleb, przygotowywanie posiłków na sprzedaż, prowadzenie pasieki, alpakoterapia i warsztaty na łonie natury – to tylko część działań, które będzie prowadzić nowe Centrum Integracji Społecznej (CIS) w Płocku. Kościół Starokatolicki Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej otrzymał na rozpoczęcie jego działalności ponad 2 mln zł dotacji z budżetu Mazowsza. Zatrudnienie i terapię znajdą w nim osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym.

infografika: 2 mln zł na nowe Centrum Integracji Społecznej w Płocku. W prawym górnym rogu symboliczne zdjęcie dłoni z ziarnami

Centra integracji społecznej z założenia mają być wsparciem dla osób należących do grup zagrożonych marginalizacją – bezdomnych, długotrwale bezrobotnych, uzależnionych, chorych psychicznie, zwalnianych z zakładów karnych czy osoby z niepełnosprawnością.

– Na Mazowszu sukcesywnie otwieramy nowe centra integracji społecznej. Ich misją jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem. To również działania długofalowe mające wpływ na postawę człowieka i jego sposób funkcjonowania w społeczeństwie, na uwzględnianie podstawowych praw człowieka. Takie działanie podjęła też wspólnota Kościoła Mariawitów

– podkreśla Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.

Pomoc w odnalezieniu się

Tworzone w Płocku centrum to dziewiąty CIS na Mazowszu. Większość z nich prowadzonych jest przez organizacje pozarządowe, ale taką możliwość mają też samorządy lokalne, podmioty kościelne lub spółdzielnie socjalne. Przyznana dotacja (prawie 2,17 mln zł) to środki z budżetu Mazowsza pochodzące z opłat za wydanie zezwoleń na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi do 18 proc. zawartości alkoholu.

Zazwyczaj reintegracja społeczna obejmuje m.in. kształcenie umiejętności niezbędnych do pełnienia ról społecznych, naukę planowania i gospodarowania dochodami. To również warsztaty terapeutyczne i grupy wsparcia. Integracja zawodowa polega natomiast w szczególności na umożliwieniu uczestnikom centrum nabycia nowych umiejętności zawodowych umożliwiających przekwalifikowanie lub podwyższenie kwalifikacji.

– Nowe centrum integracji społecznej swoimi działaniami obejmie przede wszystkim osoby bezdomne i uzależnione od alkoholu. Planowana jest tam działalność gastronomiczna, ogrodniczo-hodowlana, w tym hodowla alpak i alpakoterapia. Wszystko po to, żeby pomóc osobom wykluczonym wrócić do ról społecznych i na rynek pracy

–dodajeAleksander Kornatowski,p.o. dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

CIS u Mariawitów

Kościół Starokatolicki Mariawitów w RP prowadzi już działania na rzecz osób bezdomnych. Rok temu zainicjowano akcję „Ciepły posiłek u Mariawitów”. Widząc coraz większe potrzeby osób w kryzysie bezdomności i złożoność problemów z związanych z ich sytuacją, rozszerzyło swoją aktywność. Jesienią ubiegłego roku powstało Stowarzyszenie „Miłosierdzie i Miłość”, które kompleksowo zajmie się osobami wykluczonymi, zapewniając schronienie, terapię i wsparcie w wychodzeniu z bezdomności.

Rozwijające się właśnie Centrum Integracji Społecznej będzie działać na terenie Płock. Jego uczestnicy uzyskają wsparcie terapeutyczne. Jednocześnie prowadzone przez nich prace pozwolą kształcić się w różnych obszarach. Zaplanowane są usługi gastronomiczne – przygotowanie posiłków, produkcja wyrobów garmażeryjnych, sprzedaż przetworów własnej produkcji, tradycyjnie wypiekanego chleba i miodu z własnej pasieki. Surowce w większości będą pochodzić z upraw własnych, ponieważ w planach jest też działalność ogrodnicza i hodowlana, w tym uprawa ziół, pasieka oraz hodowla alpak. Dzięki temu możliwe będzie prowadzenie na łonie natury lekcji i warsztatów dla dzieci i młodzieży czy alpakoterapii. Prowadzona będzie też działalność remontowo-budowlana, z akcentem na umiejętności stolarskie.

Pomoc skierowana jest do każdego bez względu na wyznanie i pochodzenie.Marta Milewska
Rzeczniczka Prasowa
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974
e-mail:rzecznik@mazovia.pl

Hanna Maliszewska
Rzeczniczka Prasowa
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
tel. 22 376 85 25, kom. 798 810 794
e-mail: rzecznik@mcps.com.pl

Opublikowano wAktualności, Informacje prasowe, Wyroznione

Powiązane