Menu Zamknij

Ponad 2,5 mln zł na działania związane z profilaktyką uzależnień

Infografika - 2,5 mln zł dla organizacji pozarządowych na działanie dotyczące profilaktyki uzależnień z logotypami MCPS, Mazowsze, Porozumienie dla trzeźwości

Wsparcie osób uzależnionych i ich rodzin, promocja życia bez nałogów, edukacja o zagrożeniach wynikających z używania środków psychoaktywnych – to tylko część inicjatyw, które organizacje pozarządowe mogą podjąć dzięki dotacjom z budżetu Mazowsza. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej ogłosiło otwarte konkursy ofert. Zgłaszać się można do 26 marca 2021 roku.

Uzależnienie od alkoholu niesie ze sobą wiele szkód – społecznych i zdrowotnych. Badania przeprowadzone przez GUS dotyczące skali uzależnienia pokazują, że ok. 600 tys. dorosłych Polaków zmaga się z alkoholizmem. Ten problem wiąże się często z zaburzeniem relacji– aż 76 proc. kobiet doświadczających przemocy w rodzinie wskazuje, że ich partnerzy – sprawcy przemocy, nadużywają alkoholu. Z kolei ze statystyk policyjnych wynika, że blisko 70 proc. sprawców podczas interwencji domowych w związku z przemocą, znajduje się pod wpływem alkoholu.

Skala problemu jest duża, dlatego nadal potrzebne jest wsparcie zarówno dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, jak i dla ich otoczenia. Właśnie w tym celu Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej (MCPS) ogłosiło serię konkursów ofert dla organizacji pozarządowych, które podejmują różne inicjatywy związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom i zjawiskom im towarzyszącym.

Najbliższe otoczenie osoby uzależnionej nie ma bezpośredniego wpływu na to, czy zacznie się ona leczyć, ale może zacząć dbać o siebie i nauczyć się konstruktywnie radzić sobie z trudnościami. Również dzieci potrzebują wsparcia. Dla nich doświadczanie przemocy czy bycie jej świadkiem jest źródłem ogromnego cierpienia i zakłóca ich prawidłowy rozwój. Dlatego kolejny raz przyznajemy organizacjom pozarządowym ponad 2,5 mln złotych na realizację inicjatyw, które wesprą m.in. rodziny osób uzależnionych

– mówi członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc.

Środki (2,56 mln zł) pochodzą z tytułu wydawania zezwoleń na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi do 18 proc. zawartości alkoholu. Całość jest przeznaczona m.in. na działania informacyjno-edukacyjne ukierunkowane na ograniczenie przemocy w rodzinie w związku z nadużywaniem alkoholu, realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, edukację oraz profilaktykę dotyczącą Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS) i Spektrum Zaburzeń Alkoholowych (FASD), a także przedsięwzięć adresowanych do dorosłych dzieci alkoholików (DDA). Można ubiegać się również o dotacje na inicjatywy edukujące, ale też związane z zagrożeniem wynikającym z używania środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych.

Rodzina jest systemem wzajemnych relacji, a zmiany w sposobie funkcjonowania jednego z jej członków są mocno odczuwalne dla pozostałych. Życie osoby uzależnionej koncentruje się na alkoholu, co niszczy pewien ład. Stwarzamy organizacjom pozarządowym możliwość podejmowania takich działań, które pozwolą odnaleźć się rodzinie osoby uzależnionej w niełatwej rzeczywistości

– dodaje Mariusz Budziszewski, zastępca dyrektora ds. profilaktyki uzależnień i wspierania rodziny MCPS.

W konkursie dodatkowo punktowane będą bezpośrednie działania na terenie gmin wiejskich, zachowanie ciągłości realizacji programu przez prowadzenie działań również w okresie wakacyjnym.

Oferty można składać do 26 marca 2021 roku. Rozstrzygnięcie konkursów nastąpi 19 maja 2021 roku.

Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl dostępnym na stronie https://witkac.pl/public/#/Urzad/Index/197.

Wszelkie dodatkowe informacje na temat wymagań konkursowych znajdują się również na stronie: https://mcps.com.pl/otwarte-konkursy-ofert/

Infografika - 2,5 mln zł dla organizacji pozarządowych na działanie dotyczące profilaktyki uzależnień z logotypami MCPS, Mazowsze, Porozumienie dla trzeźwości

Hanna Maliszewska
Rzeczniczka Prasowa
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
tel. 798 810 794,
e-mail rzecznik@mcps.com.pl

Opublikowano wAktualności, Informacje prasowe, Wyroznione

Powiązane