Menu Zamknij

Powiatowy urząd pracy – dofinansowanie dla spółdzielni socjalnych

Powiatowy urząd pracy umożliwia dofinansowanie podjęcia działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, tj. jednorazowe środki na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej to forma wsparcia udzielana bezrobotnym, absolwentom CIS, absolwentom KIS lub niepozostającym w zatrudnieniu lub niewykonującym innej pracy zarobkowej, którzy chcą stworzyć spółdzielnię socjalną lub przystąpić do działającej spółdzielni socjalnej.

Szczegóły wsparcia zawarte są na stronach internetowych powiatowych urzędów pracy (np. strona PUP w Warszawie) oraz na portalu “Zielona Linia”.

Opublikowano wWsparcie ekonomii społecznej (CIS, KIS, OWES, pożyczki, premia społeczna, urząd pracy, zamówienia publiczne)

Powiązane