Menu Zamknij

X posiedzenie Mazowieckiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

14 marca 2019 r. odbyło się X posiedzenie Mazowieckiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. 

Wśród głównych tematów było:

  • zaprezentowanie nowego składu Mazowieckiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej (MKRES);
  • podsumowano działania komitetu w 2018 r.;
  • omówiono zadania MKRES na lata 2019-2022;
  • przeanalizowano stan mazowieckiej ekonomii społecznej;
  • przedstawiono planowane działania Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej – w projekcie oraz w ramach Wydział ds. ekon. społ. i projektów zewnętrznych.

Wśród ważnych aspektów omówiono sytuację centrów integracji społecznej w województwie mazowieckim oraz zakres prac nad nową perspektywą środków finansowych w ramach EFS+. Komitet podjął decyzję ws. sporządzenia stanowisk w tym zakresie. 

Protokol X posiedzenie MKRES
Raport z przebiegu prac MKRES w 2018 (skan)
X posiedzenie Mazowieckiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej– prezentacja

Opublikowano wEkonomia Społeczna

Powiązane