Menu Zamknij

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2024-2026 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze “Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zadanie pn.: “Działalność na rzecz poprawy dobrostanu osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego”.

19 marca 2024 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 575/480/24 rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2024-2026 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze “Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zadanie pn.: “Działalność na rzecz poprawy dobrostanu osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego”.

Zestawienie ofert poprawnych formalnie ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz kwot udzielonych dotacji stanowią załączniki nr 1.

Zestawienie ofert, które nie spełniły kryteriów merytorycznych w stopniu wystarczającym do udzielenia dotacji oraz ofert niespełniających wymogów formalnych stanowią załączniki nr 2 Lista rezerwowa ofert stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Programów Społecznych pod numerami telefonów: 22 376 85 71, 22 376 85 72, 22 376 86 07.

Załączniki:

Uchwała nr 575/480/24 z 19 marca 2024 r.

Załącznik nr 1 do uchwały 575/480/24 z dnia 19 marca 2024 r. – zestawienie ofert poprawnych formalnie złożonych ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz udzielonych kwot dotacji na realizację

Załącznik nr 2 do uchwały 575/480/24 z dnia 19 marca 2024 r. – zestawienie ofert złożonych w otwartym konkursie ofert które nie spełniły kryteriów merytorycznych w stopniu wystarczającym do udzielenia dotacji oraz ofert niespełniających wymogów formalnych

Załącznik nr 3 do uchwały 575/480/24 z dnia 19 marca 2024 r. – lista rezerwowa ofert złożonych w konkursie ofert


20.03.2024 r. 09:12

umieściła: Monika Książek

wytworzyła: Katarzyna Dąbała

Opublikowano wAktualne otwarte konkursy ofert

Powiązane