Menu Zamknij

Spotkanie sieciujące dla kadr mazowieckich podmiotów ekonomii społecznej (PES) i ich otoczenia

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej serdecznie zaprasza do udziału w dwudniowej spotkaniu sieciującym dla kadr mazowieckich podmiotów ekonomii społecznej (PES) i ich otoczenia, które odbędzie się w dniach 5 i 6 lipca 2022 r.

Celem spotkania sieciującego będzie dostarczenie przedstawicielom kadr mazowieckich PES i otoczenia praktycznych i wartościowych umiejętności oraz kompetencji w zakresie podniesienia jakości współpracy ww. grup na terenie województwa mazowieckiego. Spotkanie ma służyć wymianie doświadczeń, tworzeniu i umacnianiu współpracy.

Głównymi zagadnieniami spotkania sieciującego będzie:

a)      wypracowanie wspólnych zasad współpracy między PES i otoczenia;

b)      wzajemna promocja PES;

c)      wspólne projekty, działania;

d)      aktywność w innych forach, sieciach.

Gościem specjalnym spotkania będzie Jan Mela – podróżnik i działacz społeczny, który jest najmłodszym w historii zdobywcą obu biegunów i pierwszą osobą z niepełnosprawnością, której się to udało.

Spotkanie dedykowane jest w pierwszej kolejności kierownikom mazowieckich warsztatów terapii zajęciowej (WTZ), centrów integracji społecznej (CIS), zakładów aktywności zawodowej (ZAZ), mazowieckim rzecznikom ekonomii społecznej i solidarnej (RESiS) oraz przedstawicielom mazowieckich ośrodków wspierania ekonomii społecznej (OWES) w dalszej kolejności innym przedstawicielom ekonomii społecznej, pracownikom jednostek samorządu terytorialnego, instytucjom rynku pracy i integracji społecznej.

Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne, gwarantujemy zakwaterowanie, wyżywienie, materiały dydaktyczne, ubezpieczenie NNW.
Uwaga! Uczestnicy we własnym zakresie dojeżdżają na spotkanie, organizatorzy nie zapewniają transportu.

Miejsce spotkania i zakwaterowanie: Hotel Groman, Aleja Krakowska 76, 05-090 Sękocin Stary.

Zgłoszenia na spotkanie sieciujące przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszeniowego przesłanego e-mailem (zeskanowany dokument) na adres: aneta.sepka@mcps.com.pl lub elwira.owczarek@mcps.com.pl do dnia 24 czerwca 2022 r. Do osób zakwalifikowanych zostanie przesłany mail zwrotny.

Opublikowano wArchiwum, Archiwum

Powiązane