Menu Zamknij

Spotkanie sieciujące dla kadr mazowieckich podmiotów ekonomii społecznej (PES) i jego otoczenia 28 – 29 września 2023 r.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej  zaprasza do wzięcia udziału w spotkaniu sieciującym dla kadr mazowieckich podmiotów ekonomii społecznej (PES) i jego otoczenia, które odbędzie się w dniach 28-29 września 2023 r. w Hotelu Victor Pruszków DeSilva w  Pruszkowie

Celem spotkania sieciującego jest dostarczenie przedstawicielom kadr mazowieckich PES i otoczenia praktycznych i wartościowych umiejętności oraz kompetencji w zakresie:

 • podniesienia jakości współpracy;
 • budowania relacji;
 • lepszej organizacji czasu pracy.

Główne zagadnienia spotkania sieciującego obejmują:

 • motywację do działania;
 • aktywności z zakresu Team building – ukierunkowane
 • na między zespołową współpracę;
 • zarządzanie czasem pracy.

Informacje organizacyjne:

 • miejsce spotkania: Hotel Victor Pruszków DeSilva, ul. Andrzeja 1A, 05-803 Pruszków
 • spotkanie sieciujące dedykowane jest przedstawicielom podmiotów ekonomii społecznej (PES) z terenu woj. mazowieckiego, m.in: przedsiębiorstw społecznych (PS), spółdzielni socjalnych (SpS) warsztatów terapii zajęciowej (WTZ), centrów integracji społecznej (CIS), zakładów aktywności zawodowej (ZAZ), mazowieckim rzecznikom ekonomii społecznej i solidarnej (RESiS) oraz przedstawicielom mazowieckich ośrodków wspierania ekonomii społecznej (OWES), w dalszej kolejności przedstawicielom mazowieckich: jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji rynku pracy i integracji społecznej,
 • udział w spotkaniu jest bezpłatny,
 • liczba miejsc jest ograniczona,
 • zapewniamy profesjonalną kadrę prowadzącą spotkanie,
 • zapewniamy nocleg dla chętnych,
 • zgłoszenia na spotkanie przyjmowane są na podstawie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: olga.zielinska@mcps.com.pl,
 • na zgłoszenia czekamy do 24 września 2023 r.,
 • przesłanie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na spotkanie sieciujące – bierzemy pod uwagę kolejność zgłoszeń i różnorodność podmiotów ekonomii społecznej,
 • informację zwrotną o zakwalifikowaniu uczestnika na spotkanie otrzymają Państwo
  e-mailem – na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.

Materiały do pobrania:

Program spotkania

Formularz zgłoszeniowy

Opublikowano wSzkolenia

Powiązane